برداشتن جمعی حجاب توسط دانشجویان زن مقابل درب دانشگاه تهران

 

امروز، دانشجویان زن این حرکت را به درستی در زمان جشن فارغ التحصیلی خود انجام دادند. این حرکت جمعی پیشرو نمونه ای است که هر چقدر بیشتر و بیشتر گسترش یابد، می تواند بیشمار زنان منتفر از حجاب اجباری را به این مبارزه تاثیر گذار بکشاند و به شکل توده ای قانون زن ستیزانه و به شدت متحجر حجاب اجباری را زیر پا گذارند.

#حجاب_اجباری_مرکز_خشونت_دولتی

#قوانین_ضد_زن

#ستم_حنسیتی

#جدائی_دین_از_دولت

#سرنگونی_انقلابی

#رهایی_زن_رهایی_جامعه

 

از کانال تلگرام کارزار زنان

@kaarzaar