چشم‌ها!

این چشم ‌ها روزی گواهی خواهند داد که چه سفاکانی بر ما حکومت می کردند.

روزی تحقیقاتی مستقل و مفصل انجام خواهد شد تا بدانیم چه کسانی تصمیم گیرنده و دستور دهنده و چه کسانی مجری شلیک به چشمان مردم بی دفاع با گلوله ساچمه ‌ای در خیابان بوده‌اند.نقل است که آقا محمد خان قاجار، وقتی با دروازه‌ های بسته شهر کرمان که مردمش حاضر به تسلیم نبودند مواجه شد، بعد از غلبه بر شهر دستور داد، چشمان مردان شهر را در بیاورند. دیگر حاکمان سفّاک تاریخ نیز کور کردن مخالفین را به کشتن آنها ترجیح می‌ دادند چرا که کوری از نگاه انها مجازاتی مهیب تر از مرگ بود.

خامنه ‌ای حالا دقیقا چنین می ‌کند. آنها به چشم‌ ها شلیک می ‌کنند. جوانان پر شور و آزادی ‌خواه را کور می ‌کنند تا روحیه آزادیخواهی و مقاومت مردم را بشکنند. این تعداد شلیک به صورت و به چشمان معترضین و به خصوص زنان، معنای ش این است که این کار سازماندهی شده و سیستماتیک انجام شده است... .

باز نشر از کانال تلگرام قیام تهران

اما تحسین برانگیز است که، حتی این درجه از قساوت‌ جمهوری اسلامی هم نتوانسته در عزم زنان و مردان جسور برای سرنگونی انقلابی کلیت نظام، خللی ایجاد کند!

٢٧ دی 1401  ١٧ ژانویه ٢٠٢٣