مادر ستار مادر محمد حسینی است.سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که زیر شکنجه به قتل رسید، با انتشار مطلبی در حساب شخصی اینستاگرام نوشت:

‌دانم که تو امروز را روز مادر نمی‌دانی و می‌دانم هیچ روزی را روز مادر نمی‌دانی بلکه هر لحظه را لحظه‌های مادرانه می‌پنداری، اما...

گوهر وجودم، مادرم به تو افتخار می‌کنم، گفتند؛ بهشت زیر پای مادر است، دروغ گفتند یا بهشت وعده داده را بی‌ارزش کردند؟ نمی‌دانم!

من بهشت را در آغوش گرمت حس کردم، من بهشت را چشیدم آن هنگام که در آغوشت بودم. آغوش تو گرم است و امن و به وسعت دنیا در آغوش تو ای مادر!

فرزندانی وجود دارند همچون فرزندان پاک و جان نثار ایرانی، زنانی که برای زندگی فریاد آزادی سر می‌دهند و مردانی که برای میهن و آبادانیش از جان مایه می‌گذراند، تو مادرم هستی و مادر هر آن‌کسی که در آغوشت آرام گیرد.

به خودم می‌بالم، من تو را دارم و به حرمت وجود و شجاعتت یک دنیا مهربان انسانهایی که افتخار خواهری آنها را دارم.

آری تو مادر سید محمد حسینی هستی و من هم خواهر و دادخواه او. راستی مادرم، مهر ایرانیان را شنیده بودم، اما به موی سپیدت سوگند که مهربانی ایرانیان را در روزهای سخت دادخواهی هزاران هزار بار چشیده‌ام.

مردم کوی و برزن می‌گویند؛ دعاگوی مادرمان، مادر ایران هستیم، همراهش هستیم و این مهر بی‌پایان را برایم بیشتر می‌کند.

حالا من مانده‌ام و مادری که سالهاست، دردش درد ستارش نیست، مادری که می‌سوزد برای فرزندان بی‌پناه ایران، فرزندانی که سر بدار سپردند.

١٤ ژانویه ٢٠٢٣