دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز


دیروز، چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه، در محوطه دانشگاه، در یک تجمع اعتراضی،نسبت به برخوردهای ناشایست نیروهای حراست و راه‌اندازی واحد بازرسی حجاب در این دانشگاه به شدت اعتراض کردند.

هشت مارس: در شرایط انفجاری جامعه که ماحصل سیاست های حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی است، رژیم سعی دارد با تشدید جو پلیسی، سرکوب و ارعاب، زنان و مردان را در دانشگاه و جامعه در کنترل خود درآورد.

به دنبال اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نسبت به کنترل حجاب، گشت موتوری و سرکوب گسترده در دانشگاه و خوابگاه؛ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم روز گذشته با تجمع در محوطه دانشگاه و سر دادن شعارهایی مثل: "نه پادگان، نه زندان، درود بر دانشگاه"، "مسئول بی‌کفایت، استعفا، استعفا" و "حراست! بترسید، ما همه با هم هستیم"؛ اعتراض خود را  نسبت به استقرار واحد کنترل حجاب در خوابگاه دختران نشان داده و عزم راسخ خود را برای مقابله با یورش های سرکوبگرانه نظام به نمایش گذاردند.

تلگرام سازمان زنان هشت مارس

28 آوریل 2022