اعتراض دانشجویان علم و صنعت در مقابل سرکوب در دانشگاه


دو هفته از بازگشایی دانشگاه بیشتر نگذشته که گشت ارشاد، دخالت در پوشش، کنترل تردد افراد در خوابگاه و دست‌آخر ضرب و شتم یک دانشجو به‌خاطر اعتراض به این وقایع رو شاهد بودیم.

حالا اما دانشجویان علم‌ و صنعت با این تجمع پاسخ دادند:

دانشگاه پادگان نیست!

هشت مارس: بعد از دوسال که کلاس ها غیر حضوری برگزار می شدند، در بازگشایی دانشگاه، جمهوری اسلامی که تجربه اعتراضات پر قدرت و گسترده دانشجویی را در دوره های مختلف از سر گذرانده است، تلاش کرد با یرخوردهای سرکوبگرانه بر سر حجاب دختران و اجباری کردن مقنعه، ایجاد گشت های موتوری حراست فیزیکی، محدودیت های قرون وسطایی در خوابگاه ها و ...، جو سرکوب و ارعاب را حاکم کرده و به ویژه دانشجویان تازه وارد را به تمکین به این قوانین، عادت دهد.

راهپیمایی روز گذشته دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، با شعارهایی مثل: "حراست بترسید، ما همه با هم هستیم!"

پاسخ و هشدار به موقعی بود، در مقابل سرکوب در دانشگاه.

25 آوریل 2022

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

@hashtemars

آدرس لینک فیلم در سایت هشت مارس: