پیشنهاد جایزه صلح نوبل برای مسیح علینژاد

ممکن است تصویر ‏‏‏۷‏ نفر‏ و ‏نوشتار‏‏ باشد


مسیح علینژاد از سوی اورلند ویبورگ، سیاستمدارنروژی عضو حزب راست افراطی و فاشیستی "ترقی" به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل پیشنهاد شد.

هشت مارس: برای دانستن درجه اعتبار چنین جایزه ای و ویژگی های لازم برای کاندیداهای دریافت آن، همین کافی است که بدانیم یکی دیگر از سیاستمداران عضو همین حزب فاشیستی نروژی، در سال ۲۰۲۰، ترامپ را برای نامزدی دریافت این جایزه پیشنهاد داده بود.

  مسیح علینژاد که با استفاده از بودجه و تریبون امپریالیستی، ملاقات با پمپئو، وزیر امور خارجه ترامپ و تبلیغ برای رضا پهلوی، همواره تلاش کرده مبارزات زنان ایران را به بیراهه بکشد و آنان را به دخیل بستن به درگاه همان  قدرت های امپریالیستی تشویق نماید که در گواندالوپ گردآمدند تا سرنوشت ایران را به دست حکومت مرتجع و زنستیز جمهوری اسلامی بسپارند؛ باید هم از طرف یک سیاستمدار فاشیست و عضو یک حزب راست افراطی حمایت شده و برای دریافت جایزه معرفی شود.

مقاله "دریوز‌گی به درگاه امپریالیست‌ها" را در همین رابطه بخوانید:

#رهایی_زن_رهایی_جامعه

#نه_به_اتجاع_و_امپریالیسم

#مبارزه_تا_رهایی

از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲