دادگاه حمید نوری یکی از بازجویان و شکنجه گران زندان گوهر دشت

دادگاه حمید نوری یکی از بازجویان و شکنجه گران زندان گوهر دشت

سه شنبه 19 مرداد 1400

دادگاه حمید نوری یکی از بازجویان و شکنجه گران زندان گوهر دشت همدست ابراهیم رئیسی و دیگر اعضای «هیات مرگ» جمهوری اسلامی در قتل عام زندانیان سیاسی 67  در سوئد برگزار می شود.

اگر این دادگاه ادامه یابد و مورد معامله دولت سوئد و دیگر قدرت های امپریالیستی قرار نگیرد، می تواند چهره منحوس رئیسی که با افتخار از سابقه جنایتکارانه خود در کشتار مبارزین، آزادیخواهان و کمونیست ها در سال 67 یاد می کند و هم چنین کل سران رژیم تبهکار و جانی رژیم در افکار عمومی را افشا نماید.

به یاد داشته باشیم که همین چند روز پیش نمایندگانی از اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رئیسی شرکت کردند. آن چه که برای دولت های قدرتمند سرمایه داری در درجه اول اهمیت قرار دارد سود و انباشت سرمایه های شان است ونه جان زندانیان سیاسی و خانواده های اشان .

 

#مادران_دادخواه 

#خاوران_سند_جنایت_رژیم

#نه_فراموش_میکنیم_و_نه_میبخشیم

#درهای_زندان_شکسته_باد

#سرنگونی_انقلابی

@hashtemars

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

11 اوت 2021 / 19 مرداد 1400