ده‌ها تن از زنان شهر هرات در غرب أفغانستان، چهارشنبه ۴ اوت ۲۰۲۱، با بدست گرفتن سلاح،

ده‌ها تن از زنان شهر هرات در غرب أفغانستان، چهارشنبه ۴ اوت ۲۰۲۱، با بدست گرفتن سلاح،

از نیروهای امنیتی، دفاعی و مقاومت مردمی در برابر طالبان اعلام حمایت کردند

و خواستار کمک زنان و مردان آزادۀ جهان برای رویاروئی با « لشکر اهریمنی جهالت بار» شدند.

در این قطعنامه از تمام زنان ولایت هرات خواسته شده که با شجاعت آماده مبارزه علیه «دشمنان متجاوز» باشند و در کنار مردان برای آزادی خود در برابر «موج جهل و بربریت» دفاع نمایند.

هشت مارس: زنان مبارز افغانستان خوب می دانند که طالبان هم مانند جمهوری اسلامی ایران، در اولین گام، پیروزی خود را در هر شهر و روستا، با لگدمال کردن آخرین ذرات هویت و آزادی های فردی زنان، جشن می گیرد. آنان همچنین به درستی دریافته اند که تنها با ایستادگی و اتکا به نیروی مبارزاتی خودشان است که می توانند راهی به سوی رهایی بگشایند!

 

#زنان_مبارز_افغانستان

#جانیان_طالبان

#نه_به_ارتجاع

#نه_به_امپریالیسم

#همبستگی_زحمتکشان

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

6 آگوست 2021