کارگران اعتصابی پروژه‌ای و پیمانکاری‌ صنایع نفت و پتروشیمی!

کارگران اعتصابی پروژه‌ای و پیمانکاری‌ صنایع نفت و پتروشیمی!

افزایش حمایت ها  از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری‌های صنایع نفت، نیروگاه‌ها و پتروشیمی

همانگونه که شما به درستی متوجه شده‌اید برای مبارزه با شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای موقت و دستمزدهای ناچیز و  دیگر مطالباتمان بیش از هر چیز ما کارگران باید متحدانه و سراسری عمل کنیم و همچنین نیازمند به تشکل هستیم. تنها با اتحاد و همبستگی همانند شما می‌توانیم قدمی برای دستیابی به سمت مطالبات‌مان برداریم. ما ضمن ابراز گرم‌ترین درودها و فشردن صمیمانۀ دستانتان، از تجارب شما در این اعتصاب برای پیشبرد بهتر مبارزاتمان بهره خواهیم گرفت.

ایجاد سندیکاها و سایر تشکلات مستقل کارگری، اتحاد و ارتباط میان کارکنان واحدها و مناطق مختلف و وحدت و همبستگی با کارگران رسمی و هوشیاری در مبارزه و شناخت از ترفندهای کارفرما و نهادهای قدرت و همچنین تلاش برای ایجاد صندوق همیاری (کمک به کارگران اعتصابی و خانوادهای آسیب پذیر)، ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه می‌باشد.

ما از همۀ کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، خبرنگاران و از همۀ زنان و مردان زحمتکش و شرافتمند جامعه می‌خواهیم از این حرکت کارگری حق طلبانه پشتیبانی کنند و کارگران اعتصابی را برای دستیابی به خواست‌هایشان که خواست همۀ کارگران است، بی‌دریغ یاری نمایند.

پرتوان باد سیل خروشان مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوق و خواست‌های بحق‌شان!

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران!

    ۶ /تیر /۱٤٠٠

امضاها:

۱-سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۲ -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۳-گروه اتحاد بازنشستگان

۴-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۵- کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر

۶-اتحاد بازنشستگان

۷- کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

۸- انجمن صنفی فرهنگیان کردستان / سقز و زیویه

 

-                    هشت مارس: این اعتصاب بزرگ کارگری که ناشی از شرایط بسیار بد و غیر قابل تحمل محیط‌های کار در صنایع نفت و گاز و همچنین حقوق و دستمزد ناچیز برای کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و پتروشیمی در سراسر کشور می باشد، با گسترش روز افزون خود چالش بزرگی را در روزهای پایانی دولت روحانی پیش روی حکومت قرار داده است.

بنا بر بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، قرار است از امروز ۹ تیرماه، همکاران رسمی وزارت نفت نیز به اعتصاب بپیوندند. همچنین در صورت بی پاسخ ماندن درخواست معترضان تا پایان مردادماه، دامنه اعتصابات گسترده‌تر خواهد شد.

تا کنون هزاران کارگر از بیش از ۶۰ شرکت در ۸ استان کشور در این اعتصاب شرکت کرده‌اند. تداوم و گسترش کم سابقه این اعتصابات، حمایت گسترده سایر تشکلات زحمتکشی از آن و تقسیم تجربیات مبارزاتی این اقشار تحت ستم با یکدیگر، نشان دهنده سطح نوینی از مبارزات در این دوره است.

 #جمهوری_اسلامی_مرگت_فرا_رسیده

#مبارزه_ادامه_دارد

#سرنگونی_انقلابی_جمهوری_اسلامی

@hashtemars

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

29 ژوئن 2021