دور تازه ی خشونت عليه آوارگان در ايران

 

دور تازه ی خشونت عليه آوارگان در ايران

 

 

خبرگزاری کابل

خبرنگاران ما از ايران گزارش می دهند که باز داشت غير قانونی هموطنانمان همچنان ادامه دارد. طی چند روز گذشته پليس ايران با برپا کردن پست های ايست و بازرسی تعداد زيادی از افغان ها را بازداشت کرده و به اردوگاه ها انتقال دادند. بنا بر گزارش يکی از خبرنگارانمان بعضی از آن ها را پليس به شهر شيراز می برد. هنوز از علت انتقال آوارگان به شيراز اطلاعی در دست نيست. اما گمان می رود که پليس آن ها را برای کارهای طاقت فرسا و اجباری به نقاط مختلف ايران منتقل می کند. همچنان که در حادثه ی زلزله ی بم، پليس پس از بازداشت تعداد زيادی از افغان ها، آن ها را برای کار اجباری به بم برده بود. از سويی در مشهد که پست های ايست و بازرسی زيادی برای بازداشت آوارگان برپا شده است، خبر می رسد که در محدوده ی حرم امام رضا و مناطق گلشهر، اليتيمور و ميدان شهدا و چهار راه نادری يا شهدا، تعداد زيادی از هموطنانمان بازداشت شده اند. بازداشت شدگان را گاهی کودکان زير پانزده سال تشکيل می دهند. پليس برخی از افرادی را که دارای مدارک اقامت بوده اند، پس از گرفتن تعهد کتبی مبنی بر خروج از ايران در ابتدای بهار هشتاد وچهار، آزاد کرد. همچنين ديده شده است که پليس هنگام بازداشت آوارگان به خشونت متوسل می شود. شاهدان عينی می گويند که پسرانی که تلاش می کردند تا از چنگ پليس بگريزند، پس از گرفتار شدن با باتوم و قنداق اسلحه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دور تازه ی خشونت در حالی عليه مهاجرين آغاز شده است که مقامات ايران هنوز ژست مهمان نوازانه به خود می گيرند و خشونت پليس را انکار می کنند. اين در حالی ست که چند روز پيش رود لوبرز، سرپرست آژانس پناهندگان ملل متحد، بازداشت غير قانونی آوارگان را تاييد کرد و اعتراض خود را به اقدامات دولت ايران عليه آوارگان اعلام نمود.

باز خشونت در حالی عليه مهاجرين افغان در ايران ادامه دارد که مقامات افغانستان در برابر اين موضوع سکوت کرده اند. آگاهان معتقدند که دولت ايران نفوذ خاصی بين برخی از چهره های سرشناس سياسی و جنگ طلب دولت افغانستان دارد و اين نفوذ مانع از اتخاذ تصميم قاطعانه ی دولت افغانستان عليه دولت ايران می شود. يکی از کسانی که تقريبا همه ی مهاجرين افغان در ايران او را اجير دولت ايران می دانند، سرکنسول سفارت افغانستان در شهر مشهد می باشد. او يکی از چهره های نزديک به گروه خشونت طلب در افغانستان است که با عنايت وزير امور خارجه در پست خود همچنان باقی مانده است. تقريبا همه ی آوارگان معتقدند که او منافع افغانستان و اتباع افغانستان را تعقيب نکرده و يکی از مهره های جمهوری اسلامی ايران قلمداد می شود. با توجه به اينکه دولت جديد افغانستان اعلام کرده است که در خدمت مردم خواهد بود، در ايران بهترين خدمتی که می تواند برای افغان ها انجام دهد، برکناری سرکنسول و سفير می باشد که زمينه ی برخورد قاطع با دولت ايران را برای حفظ حقوق افغان ها در ايران فراهم آورد.