يک مقام مسوول وزارت کشور در پاسخ به " مهر " مطرح کرد :

يک مقام مسوول وزارت کشور در پاسخ به " مهر " مطرح کرد :

شيوع پديده زنان و دختران افغان خيابانی در شهرهای بزرگ کشور

600 هزار  تقاضا برای دريافت شناسنامه ايرانی

يک مقام مسوول در وزارت کشور ضمن افشای شيوع پديده زنان و دختران افغان خيابانی در برخی از شهرهای بزرگ کشور، به تقاضای صدور شناسنامه از سوی 600 هزار دختر و پسر بالای 18 سال که ادعا می کنند از پدر و مادر افغان متولد شده اند اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری "مهر"، مديرکل امور اتباع خارجه وزارت کشور در حاشيه مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در خصوص تشديد ازدواجهای دختران ايرانی با اتباع خارجه به خصوص مردان افغان گفت: متاسفانه اين معضل را نمی توان در يک علت جستجو کرد. زيرا شرايط گوناگونی دست به دست هم داده تا شاهد تشديد اين قبيل ازدواجها در برخی از شهرهای بزرگ کشور باشيم.

احمد حسينی اين مطلب را در پاسخ به سووال خبرنگار مهر مطرح کرد و افزود: بر اساس قانون مدنی کشورمان، ازدواج اتباع خارجی با زنان ايرانی بايد با اطلاع دولت باشد. بنابراين تمام ازدواجهايی که بعد از سال 80 صورت گرفته از نظر ما غيرقانونی محسوب می شود.

وی با اعلام اينکه از ميان هر 10 کودک خيابانی که در تهران جمع آوری می شوند 4 نفر آنها افغان هستند، افزود: متاسفانه با پديده زنان و دختران افغان خيابانی در تهران مواجه هستيم و هم اکنون با مراجعه به مراکز نگهداری کودکان خيابانی در تهران متوجه خواهيد شد که چه تعداد کودک افغان در اين مراکز وجود دارد که سرپرستی ندارند.

حسينی ضمن اظهار رضايت از عملکرد نيروی انتظامی در جمع آوری مهاجران غير قانونی افغان از سطح کشور، گفت: در سال گذشته 150 هزار افغان دستگير شدند، در حالی که سازمان مديريت و برنامه ريزی فقط برای جمع آوری 90 هزار مهاجر غير قانونی اعتبار تخصيص داده بود.

مديرکل امور اتباع خارجه وزارت کشور تاکيد کرد: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور امسال نيز برای جمع آوری 90 هزار مهاجر غير قانونی افغان بودجه تخصيص داده که با اين شرايط نمی توان انتظار برخورد جدی با اين قبيل افراد را داشت.

وی همچنين از معتبر بودن ازدواجهايی که قبل از سال 80 ميان زنان ايرانی و اتباع خارجه صورت گرفته خبر داد و گفت: بچه های افغان که در ايران متولد شده اند می توانند بعد از رسيدن به 18 سالگی تقاضای تابعيت از دولت ايران کنند و هيچ اجباری برای بازگشت آنها به افغانستان وجود ندارد.

حسينی همچنين از طرح شناسايی افراد مشکوک التابعه از سوی وزارت کشور خبر داد و افزود: آيين نامه اين طرح به تصويب رسيده  و منتظر تهيه و تصويب آيين نامه اجرايی آن در دولت هستيم تا بتوانيم در اين خصوص اقدام کنيم.

مديرکل امور اتباع خارجه وزارت کشور به 203 هزار اتباع عراقی حاضر در ايران بر اساس سرشماری سال 80 اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 150 هزار نفر از اين افراد در ايران حضور دارند که منتظر تشکيل دولت جديد عراق هستيم تا با رايزنی هايی که با وزير مهاجرت عراق خواهيم داشت نسبت به خروج اين تعداد از عراقی ها اقدام کنيم.

وی در عين حال به طرح بازگشت ايرانی های ساکن در اردوگاههای عراق اشاره کرد و افزود: 24 هزار نفر در کشور عراق بوده اند که ظرف چند سال گذشته حدود 10 هزار نفر از آنها به ايران بازگشت داده شده اند و به دنبال بازگشت ساير عشاير عرب و کرد هستيم که موقع شروع جنگ ايران و عراق در منطقه گرفتار شده اند.