8 MAART – INTERNATIONALE VROUWENDAG

MARS VOOR INTERNATIONALE EENHEID

Wij, vrouwen uit verschillende hoeken van de wereld - Iran, Afghanistan, België, Irak, Turkije en… - zullen dit jaar samen opstappen op 8 maart, omdat het meer dan ooit tijd is om een einde te stellen aan vrouwenonderdrukking. Het kapitalisme baseert zich op vrouwenonderdruking en het in stand houden van patriarchale relaties – een erfenis van systemen waarin de heersende klassen, steeds een kleine minderheid van de bevolking, hun dominante positie slechts in stand hielden door de onderdrukten onderling te verdelen. De oudste vorm van verdeling is die tussen mannen en vrouwen. Het kapitalisme blijft zich daarop baseren in alle uithoeken van de wereld: van Irak, Iran en Afghanistan tot de VS en het Verenigd Koninkrijk, van Palestina, Kosovo tot België, Turkije, Duitsland etc 

Dit system hanteert vrouwenonderdrukking op verschillende manieren en in verschillende gradaties, maar ondanks de verschillen vinden honderden miljoenen vrouwen elkaar in hun gezamenlijke strijd.

Maatschappelijke onderdrukking en onderdrukking binnen het gezin vullen elkaar dikwijls aan. Juist die onderdrukking maakt van veel vrouwen uitstekende verdedigers van hun bevrijding.

Een blitzoorlog van het kapitaal en de “nieuwe wereldorde” heft de onderdrukking van vrouwen nog versterkt. Armoede, ondervoeding, ongeletterdheid, werkloosheid, dwangarbeid en geweld treffen steeds meer vrouwen.

Naarmate het kapitalisme de hele wereld verweven heeft tot één afdeling van uitbuiting en onderdrukking is het verzet van vrouwen tegen onderdrukking eveneens geglobaliseerd. We kennen elkaars situatie en voelen de drang voor internationale solidariteit en eenheid. We worden geïnspireerd door elkaars strijd proberen door nog hardere strijd onze kettingen te breken.

Vrouwenonderdrukking is één van de belangrijkste steunpilaren van kapitalisme. Zonder een einde te stellen aan die onderdrukking is het onmogelijk het kapitalisme af te schaffen, volledige bevrijding van vrouwen is onlosmakelijk verbonden met het afschaffen van de klassenheerschappij zelf.

We roepen alle vrouwen en mannen die ernaar ijveren deze wereld te zuiveren van diverse vormen van onderdrukking op zich aan te sluitenbij onze internationale betoging. Het is honderd jaar geleden dat 8 maart werd uitgeroepen tot internationale vrouwendag. Laat ons dit samen vieren vanuit de overtuiging dat wij, de vrouwen van de wereld, deze neerbuigende onderdrukking niet zullen aanvaarden, onder geen enkele vorm en ons ertegen zullen verzetten overal ter wereld. Dat is de manier waarop wij hoepen bij te dragen tot de bevrijding van de mensheid.

 

8 Maart 2008

De betoging begint tegenover de Amerikaanse ambassade om 13.00u. en zal er worden toegesproken door vrouwen uit Irak en Afghanistan. We gaan door de wijk aan het Europees parlement. Daar wordt de betoging toegesproken door Europese syndicalistes. We eindigen voor de ambassade van de Islamitische Republiek Iran.

Daarna volgt een indoor meeting met Iraanse en Belgische vrouwen in de gebouwen van de ULB.

The Campaign for abolition of all misogynist gender based legislation and Islamic punitive laws in Iran

Karzar2005@yahoo.com

www.karzar-zanan.com

LSP/MAS

lspmas@skynet.be

www.socialisme.be

Contact: 0486 48 43 65

Contact: 02 345 61 81