ÎÇáå ÂÐÑ ÚÒیÃ’
یÇÏã Ã¥ی æÞÊ äãیÑå ãæÞÚی ˜å ãä ÈÇåÇÊ ÂÔäÇ ÔÏã 12 ÓÇáã ÈæÏ. ÇÒ ÑæÒ Çæá ÊÇ ÑæÒ ÂÎÑ åãیÔå ÃŽیáی ÈÇ ãä æ ÎÇäæÇÏå Çã ãåÑÈÇä ÈæÏی. æ åãیÔå æÇÞÚÇ ãËá یËœ ÎÇáå ÈæÏی.
Çá˜ی äÈæÏ ˜å ãÇ åãیÔå ÎÇáå ÂÐÑ ÕÏÇÊ ãی ˜ÑÏیã. ÇáÇä åã ˜å äیÓÊی ÎÇØÑÇÊÊ åãیÔå åãÑÇå ãæäå æ ÌÇÊ ÓÈÒå.
åãیÔå ãäæ ÊÔæیÞ ãی ˜ÑÏی ˜å ÏÑÓãæ ÈÎæäã ÈåÊ ÝÊã äÑÇä äÈÇÔ ÎÇáå ÌÇä ÍÊãÇ Çیä ˜ÇÑæ ãی˜äã æ åäæÒ åã ÏÇÑã ãیÎæäã.
ÝÑÇãæÔÊ äãی˜äã
ÓÍÑ ÂÈæÏÇäی
01/06/2014

Khaleye azar aziz,
yadam hich wagt nemire mogheyi ke man bahat ashna shodam. 12 sale boodam. az rooz aval ta rooz akhar hamishe kheli ba man va khanewadam mehraboon boodi.
va hamishe vaghean mesle yek khale boodi. aleki nabood ke ma hamishe khale azar sedat mikardim. alanham ke dighe nisti khateratet hamishe hamramoone va jat sabze.
hamishe mano tashwig mikardi ke darsamo bekhoonam. behet goftam negaran nabash khale joon hatman inkaro mikonam. va hanoozham daram mikhoonam.

framoshat nemikonam.
sahar abadani
01/06/2014