شعری از مریم به یاد آذر درخشان

شعری از مریم به یاد آذر درخشان

 

برگردان: نینا

 

آذر عزیز

هزاران مردمی که به تو نیاز دارند

هزاران مردمی که تو کمک‌شان کردی

بنابراین

هزاران باری که ما گریه کردیم

اگر تنها عشق می‌توانست تو را نجات دهد

تو هرگز نمی‌مُردی

ولی قلب طلایی تو از طپش ایستاد

هزاران مردمی که امروز اینجا هستند

قلبشان شکسته، نمی توانند سخنی بگویند

عزیزی هست که دلتنگش هستیم

چشم‌ها پراز اشک

و بسیاری از قلب‌ها پراز ترس

بسیاری از خاطرهها  باقی ماندهاند

در وجود و فکر ما

از عزیزی که دلتنگش هستیم

 

 

 

این شعر زیبا را مریم دختر نوجوانی است که آذر درخشان را از نزدیک می شناخت؛ و هنگام مرگ او به زبان انگلیسی سروده است و پس از چند سال آن ‌را در اختیار ۸ مارس گذاشته است.