گزارشي از مراسم يادمان آذر درخشان در فرانكفورت آلمان

گزارشی از مراسم يادمان آذر درخشان در فرانكفورت آلمان

 

مراسم دوستانه و رفيقانه ای در عصر روز شنبه برابر با 30 ژوئن در شهر فرانكفورت با حضور هشتاد تن كه عمدتا از فعالين سياسی شهر بودند، برگزار شد. كميته هماهنگی مركب از رفقا و دوستان نزديك  آذر با تلاشهای شبانه روزی خود اين برنامه را تدارك ديدند.

مراسم با خواندن متن كوتاهی كه سوسن در ستايش از آذر تهيه كرده بود آغاز شد.  حضار به افتخار جشن زندگی آذر يك دقيقه دست زدند. سپس موسيقی زنده كوتاهی توسط هنرمندان افغانستانی اجرا شد. آنان غزلواره ای به نام "شادی كنيد ای دوستان" را كه يك شاعر افغانستانی تحت عنوان وصيت نامه خود سروده بود را اجرا كردند.

پس از آن پيام كميته هماهنگی مراسم خوانده شد. وجيهه گزيده ای از پيام سازمان هشت مارس را ارائه كرد. پيام حزب كمونيست ايران (م ل م) نيز توسط شهاب سيروان خوانده شد.

دو پيام ازايران خوانده شد. دختر جوانی پيام عده ای از دختران دانشجو از ايران را به سمع حضار رساند. سوسن پيام نجيبه صالح زاده و محمود صالحی را ارائه كرد. در لابلای پيامها كليپ موسيقی كه توسط رزا تابان و الدوز درخشان تهيه شده بود پخش شد.

بهرام قديمی در پيام خود از خاطرات مشترك خود را آذر درجريان مبارزات مختلف سخن راند. وجيهه در پيام خود به عنوان يك زن افغانستانی از تاثيرات سياسی مينا حق شناس و آذر بر خود گفت و پيامش را با شعری زيبا به پايان رساند.

سپس پيام فعالين سازمان فداييان (اقليت) در شهر فرانكفورت و فعالين سازمان كارگران انقلابی ايران (راه كارگر – هيئت اجرايي) خوانده شد.

فريبا شعری را كه برای آذر سروده بود و آنرا تقديم به خواهرش پری كرده بود، برای حضار خواند.

منوچهر دوستی نيز دو شعر يكی در وصف " زنان شاليكار" و ديگری به نام "سو پيشينه خدا" خواند . ابراز اميدواری كرد كه دستهای هميشه بالا و صدای رسا امثال مينا حق شناس و آذر درخشان، ادامه يابد.

پری خواهر آذر از همه به خاطر حضور در جلسه  تشكر كرد. او اشاراتی كوتاه به خاطراتش از دوران جوانی آذر كرد. و اينكه چگونه از آذر زندگی كردن و برخورد به مشكلات را ياد گرفت. آذری  كه پلند پرواز بود و همواره خواهان انقلاب بود و دنبال سهم خود از اين نظام نبود بلكه خواهان برچيده شدن آن بود.

در طول برنامه فيلم مراسم تشيع و همچنين بخشی از فيلم " پرواز را بخاطر بسپار- فيلمی درباره آذر درخشان" پخش شد.

در خاتمه برنامه، بهرام قديمی با گيتارش چند ترانه با محتوی و زيبا خواند. برنامه با اجرای زنده سرود انترناسيونال توسط بهرام قديمی و همراهی حضار با وی به پايان رسيد.