گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت رفیق آذر درخشان در شهر آمستردام - هلند

 

013.JPG

017-2.jpg

029.JPG042.JPG

Anahita-.jpg

045.JPG031.JPG

011.JPG020.JPG

کمیته برگزارکننده بزرگداشت رفیق آذر درخشان

 یونی 201228