پیوند در خدمت وحدت کمونیست های ایرانTekstvak:

با اندوه فراوان از مرگ رفیق مینا حق شناس اطلاع یافتیم. پیوند درگذشت این رفیق مبارز را به خانواده، یاران سازمانی و دوستان او، به جنبش کمونیستی و جنبش انقلابی زنان ایران صمیمانه تسلیت می‌گوید

رفیق مینا به عنوان یک زن کمونیست سال‌های عمر خود را در خدمت به جنبش کمونیستی و رهائی مردمان میهن خود از قید ارتجاع و استثمار قرار داد و هم زمان لحظه‌ای از و ظیفه انترناسیونالیستی خود غافل نشد. او در بین کمونیست‌ها و انقلابیون افغانستان، ترکیه، پرو و ... از محبوبت، اعتماد و احترام ویژه‌ای برخوردار بود.

 

رفیق مینا در یکی از اشعار خود آمال مبارزاتی‌اش را چنین ترسیم کرد:

می آيم،

با كوله باری از درد،

                قلبی پر از اميد

 مرا در ياب

         ای دوست

                   ای همدرد!

می خواهم،

      كوله بارم پر از شادی باشد

                                پراز نان،

                                     پراز دوستی،

                                               آزادی

                                                 پر از برابری

به وسعت ِ بی كران،

         به بزرگی  حرمت زن

                    و به سنگينی  مسئوليت انسان

شانه هايمان،

    توان آن را دارند، برای حمل آن

و دستهايمان،

      توان آن را می يابند، برای تقسيم آن

                                به هر كس به اندازه، نيازش!  

 

پیوند با خانواده، یاران و دوستان و کمونیست‌های ایران در غم مرگ این زن کمونیست و مبارز انقلابی شریک است.