دوستان عزیز

دوستان عزیز

خبر متاثر کننده مرگ نسرین گرامی را امروز دریافت کردیم. نسرین را از سال 95 شاید هم زودتر در فرانکفورت می شناختم و با او تا سال 99 که در این شهر بودم تماس داشتم. متاسفم که پس از سالها بی خبری امروز خبر مرگ او را می شنوم.

در گذشت نسرین را به شما همراهان وی و خانواده اش تسلیت می گویم

امیدوارم در راه رسیدن به اهداف مشترکتان به یاد نسرین و با خاطره او گام بردارید.

با احترام

شادی امین از طرف شبکه همکاری زنان ایرانی (شبکه)

 به تاریخ 9 ژانویه 2011