رفقا و دوستان گرامی و رفقای تشکل 8 مارس

رفقا و دوستان گرامی و رفقای تشکل 8 مارس

 

با سلام و درود فراوان

خبر مرگ ناگوارعزیز از دست رفته مینا حق شناس را شنیدم و واقعا متاسف شدم. ولی نباید فراموش کرد که مبارزینی چون مینا هرگز فراموش نمی شوند. یادشان، راهشان گرامیست و ادامه راهشان در جنبش رادیکال زنان پردوام

با احترام

فریده رضایی

10 /01/2011