112 مورد تجاوز و آزار جنسی زنان ارتش آمريکا از جانب مردان همين ارتش در عراق، کويت و افغانستان

نشریه شماره 9 تشکل زنان 8 مارس

112 مورد تجاوز و آزار جنسی زنان ارتش آمريکا

از جانب مردان همين ارتش در عراق، کويت و افغانستان!!

 روز 27 فوريه امسال، روزنامه هرالد تريبون گزارشی منتشر کرد مبنی بر حملات جنسی سربازان آمريکائی به زنانی که در اين ارتش خدمت می کنند. طبق گزارش اين روزنامه در 18 ماه گذشته در دايره عملياتی که عراق، کويت و افغانستان را در بر می گيرد، 112 مورد آزار جنسی و از جمله تجاوز از طرف زنانی که در ارتش آمريکا خدمت می کنند گزارش شده است.

علاوه بر اين بيش از بيست نفر از زنان مرکز نيروی هوائی شپارد در تگزاس که يکی از مراکز بزرگ آموزش نظامی ارتش آمريکاست نيز امسال به مراکز کمک به زنان قربانی تجاوز منطقه رجوع کرده اند. آکادمی نيروی هوائی کلرادو نيز هنوز درگير افتضاح منتج از شکايات 50 زن ارتشی است که در سال 2002 مورد آزار جنسی و تجاوز همکاران خود قرار گرفته اند.

هرالد تريبون می گويد حقوقدانان در حيرتند که چطور می شود زنانی که در پست های بالائی از قبيل پليس ارتش تا خلبان هليکوپتر در نقاط دورافتاده ای مثل افغانستان و عراق به خدمت مشغولند، مورد تجاوز همکاران خود قرار بگيرند. حتی يکی از سناتورهای آمريکائی از اينکه پنتاگون با بی تفاوتی به اين مسئله برخورد می کند اظهار تعجب کرده است.

تعداد زنانی که در ارتش آمريکا مورد آزار قرار گرفته اند، به احتمال قوی بسيار بيش از اين است. چرا که بگفته کريستين هانسن، رئيس اجرائی يکی از سازمانهای کمک به قربانيان تجاوز، اين سازمان 68 شکايت از زنان ارتشی مستقر در کويت و عراق دريافت کرده است. شکايات اين زنان که همگی قربانی تجاوز بدست همکاران خويش بوده اند، شامل نبود کمک پزشکي، عدم رسيدگی قضائی و انتقام کشی همکاران پس از گزارش دهی است.

يک افسر اطلاعاتی (زن) که می خواهد اسمش محفوظ بماند از کمپ اودياری در 20 کيلومتری مرز عراق چنين می گويد: «ساعت دو و نيم صبح نگهبانی ام تمام شد و به دستشوئی حاشيه کمپ رفتم. جسم محکمی به سرم خورد و  از حال رفتم. وقتی بهوش آمدم ديدم مردی دارد به من تجاوز می کند.» اين مرد او را با چاقو مضروب کرد و دوباره با يک جسم سخت به ميان ابروانش کوبيد و او از حال رفت. وقتی بهوش آمد، آن مرد که هويتش نامعلوم است رفته بود. وی با حال نزار به کمپ رفت و آنجا به مقامات بالا گزارش داد. او را به مرکز درمانی بردند و در آنجا تحت يک آزمايش سرسری قرار گرفت و حتی جراحاتش هم پانسمان نشد. چند روز بعد برای بازجوئی برده شد و زير دستگاه دروغ سنج قرار گرفت و قضيه را ماست مالی کردند!  

ارتشی که به زنان خودش رحم نمی کند، چگونه می تواند مدعی نجات زنان افغانستاني، عراقی و . . . باشد ؟