هر نيم ساعت يك زن افغانى قربانى خشونت‌هاى خانوادگى در اين كشور میشود

هر نيم ساعت يك زن افغانى قربانى خشونت‌هاى خانوادگى در اين كشور میشود.

پس از چهار و نيم سال از حكومت حامد كرزى رييس جمهورى منتخب افغانستان زنان مانند گذشته، غايب بزرگ زندگى اجتماعى و سياسى اين‌جامعه هستند و هم- اكنون تعداد كمى از آنان در اداره‌هاى دولتى ، نهادهاى غير دولتى و ساير ساختار اجتماعى حضور دارند.

حضور زنان در نهادهايى مانند ارتش ملى و پليس ملى به علت جامعه سنتى و "تاريخ مذكر" افغانستان هرگز به اندازه نياز نبوده است و علاوه بر آن خشونت‌هاى خانوادگى نيز در اين كشور بيداد مي‌كند.

بعد از استقرار دولت موقت كرزي، دو زن در كابينه حضور يافت و يكى از معاونان رييس جمهورى از ميان زنان انتخاب شد و در دولت فعلى تعداد زنان به يك نفر كاهش يافت و مسووليتى هم براى آنها در دادگاه عالى و معاون رييس جمهورى افغانستان در نظر گرفته نشده است.

زنان افغان در دو انتخابات رياست جمهورى ومجلس شوراى ملى افغانستان بيش از ‪
۴۵درصد از كل شركت‌كنندگان را تشكيل مي‌دادند ولى به دليل مشكلات اجتماعى و ساختار فرهنگى فقط قادر به انتخاب ‪ ۶۸نماينده زن در مجلس شدند كه اين رقم بسيار كمتر از حد انتظار بود.

آنان از نظر بهداشتي‌در شرايط دشوار قرار دارند، مرگ و مير زنان بيشترين رقم را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است.

"ثريا سبراين" از كارشناسان و مدافعان حقوق زنان افغانستان پيشتر گفته بود كه هر نيم ساعت يك زن قربانى خشونت‌هاى خانوادگى در اين كشور مي‌شود.

وى در همايشى كه از سوى موسسه "جى.تى.زد" (‪ (
G.T.Zآلمان در كابل برگزار شده بود، افزود:متاسفانه در افغانستان فرهنگ خشونت حاكم است و اين زاييده جنگ‌هاى چندين ساله در اين كشور است.

خانم سبراين، از خشونت به عنوان اساسي‌ترين تخطى از حقوق بشر ياد نمود و اضافه كرد: امروز صدمات و خسارات ناشى از خشونت به ويژه در خانواده در افغانستان جبران ناپذير است.

"آصفه كاكل" مسوول بخش حقوقي‌موسسه خدمات صحى(سلامت)و حقوق‌زنان افغانستان نيز به خبرنگار ايرنا گفت كه سطح خشونتها خانوادگى در اين كشور بيش از حد افزايش يافته است.

وى از آشكارترين مورد آن كشته شدن "نادى انجمن" شاعر جوان و نامدار شهر هرات نام برد كه قربانى خشونت‌هاى خانوادگى شد.

كميسيون حقوق بشر افغانستان با انتشار اطلاعيه‌اى چندى قبل اعلام كرد كه طى ‪
۹ماه گذشته يكهزار و ‪ ۳۳۷مورد نقض حقوق زنان در اين كشور ثبت شد.

در اطلاعيه اين كميسيون آمده است: اين موارد شامل خشونت فيزيكي، فرهنگى و خشونت ساختارى در افغانستان مي‌باشد.

در اين اطلاعيه از تنبيه بدني، راندن از منزل، توهين و تحقير، طلاق و گرفتن فرزندان از جمله موارد نقض حقوق بشر عليه زنان افغان نام برده است.

كميسيون حقوق بشر افغانستان از دولت كرزى خواسته است تا با توجه به كنوانسيون رفع خشونت عليه زنان ، به حقوق اجتماعى و سياسى زنان افغان رسيدگى كند.

"‪
۱۰۱مورد خودسوزى ، ‪ ۳۸فقره قتل ، ‪ ۱۹۹مورد تنبيه بدنى ، ‪ ۲۶۶مورد سقط جنين اجبارى ، ‪ ۷۹مورد ازدواج اجباري، ‪ ۷۱مورد عدم پرداخت نفقه، ‪ ۱۵مورد خودكشي، ‪ ۱۱مورد جلوگيرى از فعاليت اجتماعي، ‪ ۲۱مورد تجاوز جنسى و ‪۴۶۲ مورد اعتياد اجبارى از ديگر موارد نقض حقوق زنان افغانستان است".

رييس كميسيون حقوق بشر افغانستان نيز گفته است، تحقيقات و بررسي‌هاى يك ساله اين كميسيون نشان مي‌دهد كه موارد زيادى از نقض حقوق بشر قبل از زمان طالبان اتفاق افتاده است.

به گفته سيما سمر، ولى مشكلات ديگر از قبيل عدم دسترسى به آموزش و خدمات بهداشتى زنان، اكنون يكى از موارد عمده نقض حقوق بشر در افغانستان است.

وى افزود: همچنين وضعيت زنان، نقض آزادى بيان، شكنجه، عدم پيشرفت قابل توجه برنامه خلع سلاح عمومي، وجود فساد درقوه قضاييه و دستگاه اجرايي، ضعف نهادهاى قضايي، سطح گسترده فقر اجتماعي، اقتصادى و فرهنگى از ديگر موارد عمده نقض حقوق بشر در افغانستان است .

با توجه به تلاشهاى زيادى كه دولت افغانستان و شمارى از نهادهاى فعال در امور زنان در افغانستان اعلام كرده‌اند كه نتايج برنامه‌ريزي‌ها براى بهبود وضعيت زنان در اين كشور طى چهار سال گذشته، كمتر از حد انتظار بوده است.

به عقيده كارشناسان اجتماعى در چهار سال گذشته برنامه‌هاى متعددى از سوى نهادهاى مربوط به سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و برخى موسسات جهانى مدافع حقوق زن، در اين كشور برنامه ريزى و اجرا شده است.

جامعه جهانى به منظور بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعى و آموزش و پرورش زنان افغانستان، هزينه قابل ملاحظه‌اى را اختصاص داد و دهها نهاد ملى براى دفاع از حقوق زن و بهبود وضعيت آنان در اين كشور آغاز بكار كرد كه تاكنون كارايى لازم را نداشته‌اند.

اكنون پس از اين تلاش‌ها يك مسوول صندوق حمايت از زنان سازمان ملل متحد (يونيفم) گفت: ثمره اين تلاشها، كمتر از حد انتظار بوده است.

اين مقام يونيفم از موارد مختلف خشونت با زنان مانند ازدواج‌هاى اجبارى و زود هنگام و جلوگيرى از فعاليتهاى اجتماعى آنان نام مي‌برد.

"مسعوده جلال" سرپرست وزارت امور زنان افغانستان نيز اعلام كرده‌است كه زنان افغان كه آسيب ديدگان اصلى بحران و جنگ در سالهاى اخير هستند، وضعيت بهترى نسبت به گذشته ندارند.

به گفته او "در كابل هم‌اكنون خانمى ‪
۳۳تا ‪ ۳۵ساله با لباس ژوليده، سر و پاى برهنه، چهره‌اى به خاكستر آكنده كه همه او را ديوانه مي‌دانند و از خود مي‌رانند، از هر رهگذرى درباره فرزندش، شوهرش و اعضاى خانواده‌اش مي‌پرسد و التماس مي‌كند كه رهگذران، از دست رفتگانش را به او نشان دهند".

خانم جلال افزود: اينگونه قرباني‌ها كم نيستند، در هر شهر و روستاى كشور ما زنانى هستند كه با وصف خاموش شدن غوغاى جنگ، هنوز هم در شعله‌هاى باقى مانده آن مي‌سوزند و خاكستر مي‌شوند.

تاكنون در مورد علت اينكه تلاشهاى جامعه جهانى و دولت افغانستان براى بهبود وضعيت زندگى زنان تاثير چندانى نداشته، دلايل روشنى ارايه نشده است.

"سجيه بهگام" هماهنگ‌كننده برنامه‌هاى يك نهاد آلمانى موسوم به "ميديكا مونديال" براى زنان، مي‌گويد: موارد مهمى از قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنيت در افغانستان اجرا نشده است.

قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در مورد "زن، صلح و امنيت"، پنج سال پيش به منظور بهبود زندگى زنان به ويژه در كشورهاى در حال گذار از جنگ به صلح به تصويب رسيد.

در اين قطعنامه، شوراى امنيت سازمان ملل متحد بر شركت زنان در سطوح تصميم‌گيري‌ها تاكيد كرد و نقش آنان را به عنوان گروه‌هاى ميانجى در حل منازعات با اهميت خوانده است.

رفع هر نوع تبعيض در برابر زنان و شركت آنان در گسترش حقوق بشر، از موارد مهم اين قعطنامه است كه افغانستان نيز از امضاكنندگان اين قطعنامه مى باشد.

با توجه به تمام نارساي‌هايى كه در حق زن افغان وجود دارد، افق روشنى در برابر اين قشر آسيب پذير ديده مي‌شود.

براساس اعلام دولت افغانستان بيش از دو ميليون دختر در سراسر افغانستان به مدرسه مي‌روند و علاقه‌مندى به تحصيل در ميان زنان افغان افزايش يافته است.ايرنا

24 تیر 1385

 

منبع: http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20060715080535.html