قتل یک دختر جوان اهل کردستان عراق در کشور سوئد

قتل یک دختر جوان اهل کردستان عراق در کشور سوئد

21/11/2010

 

image

خبر رسیده از شهر یوتوبوری کشور سوئد حاکی است به تازگی دختر جوان 21 ساله ای بانام "ژیان" قربانی فرهنگ عقب افتاده و سنتی گردید و توسط  ناپدریش به ضرب چاقو از پای درآمد.

"ژیان" 8 سال قبل به همراه اعضای خانواده ای که به دلیل مرگ والدینش از وی نگهداری می کردند به کشور سوئد سفر می کند. وی در این کشور با فردی ازدواج نموده و پس از مدتی از وی جدا می شود. متاسفانه روز دوشنبه هفته گذشته، ژیان در مقابل مهدکودک محل نگهداری فرزندش توسط ناپدریش به دلیل جدایی از همسرش به ضرب چاقو به قتل رسید.

 

منبع:  کومه له