تصور کن!

تصور کن!

 

تصورش را بکن که نه بهشتی بالا سرمون باشه،

نه جهنمی زیر پامون

اگه سعی کنی، تصورش سخت نیست

بالا سرمون، فقط آسمون باشه

و همه مردم برای امروز زندگی کنن

تصورش را بکن

نه کشوری در کار باشه

تصورش سخت نیست

و نه چیزی که براش بکشی یا کشته شی

و نه مذهبی

تصورش را بکن که همه ‌ی مردم در صلح زندگی کنن

شاید بگی که من یک خیال پردازم

اما من تنها نیستم

امیدم اینه که تو هم، یه روزی بیای تو جمع ما

و همه انسان‌های دنیا، اعضای یک پیکر بشن

تصورش را بکن که اثری از مالکیت نباشه

و کسی نیاز نداشته باشه حرص بزنه یا گرسنگی بکشه

همه انسان‌ها برابر باشن

و همه دنیا را بین خودشان تقسیم کنن

نمی دونم می تونی تصورش را بکنی یا نه؟

شاید بگی که من یک خیال پردازم

اما من تنها نیستم

امیدم اینه که تو هم، یه روزی بیای تو جمع ما

و همه انسان‌های دنیا، اعضای یک پیکر بشن

 

 Imagine

ترانه و اجرای «جان لنون» ۱۹۷۱

ترجمه: ۸ مارس