گزارش تصویری از شرکت فعالین سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان)،

 در راهپیمایی بزرگ یکشنبه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در فرانکفورت آلمان

5 مه 2022

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) - فرانکفورت