گزارش برگزاری مراسم روز جهانی زن در برمن

سه شنبه 8 مارس، به مناسبت روز جهانی زن، هزاران نفر در خیابان های شهر برمن در شمال آلمان، تظاهرات کردند!

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) هم که به همراه سایر افراد و نیروهای پیشرو ی شهر، راهپیمایی را از طرف "کنفرانس زنان پایه"، به مناسبت روز جهانی زن، برنامه ریزی کرده بودند؛ با شعارها، سخنرانی و پخش اعلامیه؛ مطالبات زنان ایران و افغانستان و سایر زنان جهان را فریاد کردند.


پنج راهپیمایی از 5 نقطه شهر از سوی نیروهای گوناگون، آغاز شده بود که در انتها در یک محوطه باز، همه بازوهای تظاهرات به هم پیوسته و مراسم روز زن را همراه با موزیک های پر شور و سخنرانی های اعتراضی و مطالبه گرانه از طرف نمایندگان بازوهای مختلف، برگزار کردند.

بازوی "کنفرانس زنان پایه"، نه تنها پر شمارترین بازوی تظاهرات را با حضور حدود هزار نفر تشکیل داده بودند، بلکه رادیکال ترین و جسورانه ترین شعارها و مطالبات را مطرح می کردند.

سخنرانی یکی از فعالین هشت مارس با استقبال بسیار زیادی مواجه شد و صدها اعلامیه سازمان زنان هشت مارس، در مدت کوتاهی پخش شد.

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) - برمن

8 مارس 2022