گزارشی از تظاهرات مقابل سفارت و کنسولگری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی

گزارشی از تظاهرات مقابل سفارت و کنسولگری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی

به مناسبت سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰ و سال ۶۷

۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ – لندن

 

 

روز شنبه 15 سپتامبر در سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی 60 و تابستان خونین 67، تظاهراتی مقابل سفارت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در لندن برگزار شد. پیشنهاد برگزاری این تظاهرات از جانب فعالین کارزار زنان در انگلستان ـ هم‌راستا با فراخوان به آکسیون سراسری از جانب کارزار ـ به سایر نیروهای مبارز داده ‌شده بود که با استقبال روبرو گردید. علاوه بر فعالین کارزار، دیگر احزاب و سازمان‌های مبارز و فعالین منفرد نیز در این تظاهرات حضور داشتند و برخی از گروه‌های سیاسی کرد نیز با ما همراه شدند.

ما به سهم خودمان تلاش کردیم با برافراشتن پرچم کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان، پرچم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و با در دست گرفتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته ‌شده بود: «مرگ بر جمهوری اسلامی!»، «جنایت شما در کشتار دهه‌ی 60 و سال 67 را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم!»، «نه به حجاب اجباری!»، «شرکت زنان در مبارزه علیه حجاب اجباری راه را برای مبارزه علیه ستم و استثمار هموار خواهد کرد!»، «نه به امپریالیست‌های مردسالار!»، «زنان تکلیف جمهوری اسلامی را در خیابان تعیین خواهند کرد!»، «درود بر مردمی که موج نوینی از مبارزات آفریدند!» و هم‌چنین با سردادن شعارهای «مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی!»، «زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!»، «مرگ بر حجاب اجباری!»، «زن، مرد، برابری، آتش بزن به روسری!»، «کرد، ترک، عرب، بلوچ، اتحاد! اتحاد!» و... پیام کارزار را منعکس کنیم.

همراه با جمعیت معترضان پس از یک ساعت و نیم آکسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی اقدام به راهپیمایی به سمت کنسولگری جمهوری اسلامی کردیم. در طول راه با شعارهای «مرگ بر جمهوری اسلامی!»، «زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!»، «زنده‌باد اتحاد انترناسیونالیستی!»، «مرگ بر رژیم زن‌ستیز!» و... تلاش کردیم توجه عابرین را نیز جلب کنیم.

در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی فعالین سازمان‌ها و احزاب پیام‌های خود را ایراد کردند. یکی از فعالین ما نیز پیام داد. این پیام با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و سپس آتش زدن حجاب، این سمبل اسارت زنان در همبستگی با زنان ایران آغاز شد و با شعارهای «مرگ بر حجاب اجباری!»، «مرگ بر رژیم زن‌ستیز!» ادامه یافت. در ادامه‌ی پیام گفته شد که ما اینجا هستیم که یاد جان‌باختگان دهه‌ی 60 و تابستان 67 را گرامی بداریم و همراه با میلیون‌ها نفر از مردم بگوییم که جنایات شما را فراموش نمی‌کنیم و نخواهیم بخشید و با سرنگونی‌تان شما را محاکمه خواهیم کرد و این‌گونه نشان خواهیم داد که این درسی‌ست برای آینده، درسی برای جامعه‌ی انقلابی آینده که هیچ فردی به خاطر عقایدش شکنجه و اعدام نگردد. این پیام و آتش زدن حجاب با استقبال زیادی روبرو گردید.

در طول این تظاهرات بیانیه‌ی کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان که به مناسبت سی‌امین سالگرد کشتار دهه‌ی 60 و سال 67 منتشر شده بود، به فارسی و انگلیسی پخش گردید.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) - انگلستان

فعالین کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران – انگلستان

16 سپتامبر 2018 / شهریور 1397