فراخوان

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

به همه انسان های آزادیخواه و مترقی:

امسال در شرایطی خود را برای مبارزات «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» آماده می کنیم که بیش از هشت هفته از مبارزات شکوهمند زنان در ایران علیه حجاب اجباری، محوری ترین خشونت سازمان یافته دولتی می گذرد. سالی را سپری می کنیم که زنان در سراسر جهان برای پایه ای ترین خواسته های خود به شکل جمعی و فردی مبارزه می کنند. زنان در آن سوی جهان، در کشوری بنام افغانستان در حال مبارزه علیه خشونت های وحشیانه امارت اسلامی طالبان هستند.

قیام انقلابی زنان به وسعت جامعه علیه حجاب اجباری، ابعاد چند گانه ای را در بر دارد:

1- این قیام، به رژیمی که از زمان قدرت گیری، نماد حکومت ش را، حجاب اجباری اعلام کرد و قصد داشت با این اجبار و تصویب قوانین ضد زن خشونت آمیزش علاوه بر کنترل بر بدن زن، مردان را نیز در این کنترل با خود همراه کند، شکست جبران ناپذیری وارد کرد.

2- این قیام، به رژیمی که با تلاش بی وقفه در حفظ و عمق بخشیدن به سنت های ضد زن، خشونت علیه زنان را وارد هر خانه کرد، ضربه مهمی وارد نمود.

3- این قیام، به رژیمی که طی چهل و سه سال گذشته یکی از مهم ترین عرصه های تبلیغ و ترویج اش را اشاعه فرهنگ پدر/مردسالارانه در میان مردم و به طور مشخص مردان  تشکیل می داد، ضربه کاری وارد کرد.

4-  این قیام، روند تحول فکری و اجتماعی را در رویگردانی مردان از امتیازات ویژه ای که  نظام حاکم برای کنترل و سرکوب زنان، به آنان داده است، هموار کرد.

5- این قیام، تمام ملیت های تحت ستم  را با شعار « زن زندگی آزادی»، در نبرد با زن ستیزان حاکم متحد تر کرد.

6- در عین حال قیام زنان در ایران، پیشتازی جنبش جهانی زنان علیه خشونت و ستم بر زن، که یکی از ارکان سیستم مبتنی بر ستم و استثمار جهانی است، را برعهده گرفته است.

سازمان زنان هشت مارس (ایران و افغانستان) در کشورهای هلند و آلمان همراه با سایر زنان رادیکال از کنفرانس زنان پایه در شهر برمن و کمیته «مبارزه خشونت علیه زنان» در هلند برگزار می کنند.

به صف ما به پیوندید تا اعتراض خود را  به هر نوع خشونت علیه میلیون ها زنی که در نظام های ارتجاعی و پوسیده جمهوری اسلامی و امپریالیستی اعمال می شود ، رساتر از همیشه فریاد زنیم!

جمعه 25 نوامبر 2022

ساعت: 17:00

 

هلند - روتردام

ایستگاه مرکزی قطار

Rotterdam, Central Station

 

آلمان: برمن

Herdentor/Am Wall

 

آلمان: فرانکفورت

Konstablerwache