درود بر زنانی که با حضور پرقدرت‌شان به مقابله با فاشیسم برخاستند!

 

تظاهرات میلیون‌ها زن در روز ۲۱‌ ژانویه ۲۰۱۷، در سراسر جهان پیام واضح، محکم و غیرقابل ‌انکاری برای سیستم سرمایه‌داری پدر/مردسالار حاکم برجهان، برای سرمایه داری - امپریالیستی آمریکا و سکان‌دار تازه‌کارش دونالد ترامپ داشت: «ما زنان در صف مقدم مبارزه با فاشیسم و واپس‌گرایی ایستاده‌ایم و مصمم به مبارزه برای حقوق خودمان و سایر فرودستان هستیم! این تازه اول ماجراست!»

انتخاب ترامپ هرچند برای لحظاتی دنیا را در شوک عظیمی فروبرد، اما پایداری نیروی اندکی که در تمام این روزها و شب‌ها بی‌وقفه در خیابان ماندند و مبارزه کردند، کمک کرد که پای دیگر معترضین هم بی‌تزلزل به خیابان باز شود. سخنرانی ترامپ در روز ۲۰ ژانویه تیر خلاص بر توهم کسانی بود که فکر می‌کردند، برنامه‌ی عملِ «ادعایی» ترامپ، چیزی جز تبلیغات انتخاباتی برای کسب رأی نیست و پس از انتخاب ترامپ نیز یک «رئیس‌جمهور طبیعی» و کمافی‌السابق حافظ نظم موجود خواهد شد؛ اما سخنرانی ترامپ در مراسم تحلیف‌اش که آشکارا بر پایه‌ی عظمت‌طلبی و نظامی‌گری امپریالیستی آمریکا استوار بود جای هیچ شائبه‌ای حتی برای رسانه‌های جریان اصلی باقی نگذاشت که این برنامه «طبیعی» نیست.

این قدرت‌نمایی فاشیستی و ارتجاعی ترامپ اما پاسخ روشن و محکمی دریافت کرد. حضور هم‌زمان بیش از دو میلیون نفر در ۶۷۰ برنامه در خیابان‌های ایالات‌متحده‌ی آمریکا؛ و صدها هزار نفر در بیش از ۷۰ شهر در سراسر جهان که اکثریت آن زنان بودند و به دعوت «مارش زنان» و دیگر سازمان‌ها و کمپین‌ها به خیابان آمده بودند، قدرت‌نمایی باورنکردنی در مقابل فاشیسمِ عریانِ ترامپ و دولت در حال شکل‌گیری‌اش بود. جمعیتی که اکثریت آن زنانی از ملیت‌های مختلف، سنین و نسل‌های مختلف، گرایش‌های جنسی و مذاهب و مشاغل متفاوت و ... خاستگاه‌های طبقاتی متفاوت و با خواسته‌های متفاوت و از گرایش‌های سیاسی متفاوت بودند اما در یک موضوع مهم وجه اشتراک داشتند: این دولت ارتجاعیِ فاشیستی را باید متوقف کرد!

زنان آن‌چنان مصمم، محکم، متحد، شورانگیز، رنگارنگ، خلاقانه و پرامید درصحنه حاضر شدند که گویا دهانه‌ی آتشفشانی از دل کوهی سرد و یخ‌زده باز شده که گرما، نشاط و امید به آینده را در خود فشرده کرده بود. زنان با شعارهای خلاقانه چنان روشن خواسته‌های خود را طرح کردند؛ چنان از منافع کوتاه‌ مدت و درازمدت خودشان و سایر ستمدیدگان با قطعیت دفاع کردند و چنان صفوف متحد یکدیگر را در سراسر جهان تقویت کردند که جای هیچ شبهه‌ای نماند: زنان در صف مقدم مبارزه علیه سیستم سرمایه داری مردسالار ایستاده‌اند. همان‌قدر که نسل‌های مختلف زنان و خصوصاً زنان جوان که حضوری گسترده و چشمگیر داشتند، با حرارت و مصمم از حق کنترل زن بر بدن‌اش دفاع می‌کردند به همان نسبت از حق آزادی انتخاب محل زندگی برای ملیت‌ها و مهاجرین، حق برخورداری از خدمات درمانی و پزشکی همگانی، حق آزادی گرایش‌های مختلف جنسی و حق آزادی مذاهب دفاع می‌کردند. زنان همان‌قدر که از تبعیض و ستم جنسیتی ابراز نفرت می‌کردند از تبعیض ملی و نژادی، از جنگ و کشتار، استثمار و تخریب محیط‌ زیست، عظمت‌طلبی و خشونت پلیس و سرکوب سیاهان ابراز انزجار می‌کردند. زنان همان‌قدر که از حضور چشمگیر و متحدانه‌شان، ابراز عشق و احساس نزدیکی می‌کردند از تقویت سیستم پدر/مردسالارانه به سرکرد‌گی ترامپ اظهار خشم می‌کردند. به این شکل وقتی توده‌ی زنان در کنار زنانِ هنرپیشه، هنرمند، چهره‌های دانشگاهی و فعالین سیاسی و... خودشان را در جنبشی که تمام حقوقی که یک انسان در یک زندگی انسانی باید از آن برخوردار باشد، بازتعریف می‌کنند، شکی باقی نمی‌ماند که بدون حضور زنان هیچ تغییر ریشه‌ای امکان‌پذیر نیست و حضور زنان دماسنج پیشرویِ یک جنبش اجتماعی انقلابی است.

در کنار این مبارزه‌ی پرشور اما نمی‌توان چشم بر این واقعیت نیز بست که سایه‌ی سنگین اصلاح‌طلبی و چشم امید داشتن به «قهرمانانی» از درون گردانندگان و سردمداران همین سیستمِ دهشت و تاریخ‌مصرف گذشته در بین شرکت‌کنندگان و گردانندگان موج می‌زد که شاخص‌ترین نشان آن توهم به حزب دمکرات آمریکا و نمایندگان فعلی و سابق آن بود. شکی نیست که این توهم غلیظ بدون مبارزه‌ی انقلابی زنان در درون این جنبش و تقویت قطب انقلابی در درون جامعه کنار نخواهد رفت و نیروی انقلابی زنان که فقط قسمت کوچکی از آن در این مارشِ پرقدرت خودنمایی کرد، طوفانی‌تر از امروز رها نخواهد شد. این جنبش نویدبخش جنبش انقلابی جهانی است.

امروز ما با علم بر همه‌ی پتانسیل‌ها و موانعِ این جنبش، باید تلاش کنیم تا این جنبشِ به‌حق و جهانی در خیابان بماند، در هرکجا که هستیم، فرقی نمی‌کند. باید زنان و مردان بیشتری به‌صف این مبارزه بپیوندند. باید در کنار این اتحاد مبارزاتی وسیع، با دامن زدن به مبارزات فکری درونی، این جنبش را هرچه گسترده‌تر، مصمم‌تر، منسجم‌تر، هدفمندتر و افق‌اش را انقلابی‌ کرد تا بتواند جنبش ضد فاشیسم را در آمریکا و در سراسر جهان تقویت نموده و دولت فاشیستی ترامپ / پنس را در خدمت به سرنگونی کلیت سیستم سرمایه داری - امپریالیستی، به زیر کشد.

درود بر زنان و مردانی که متحدانه در مقابله با فاشیسم خیابان‌ها را تسخیر کردند!

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

۲۲ ژانویه ۲۰۱۷

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com

https://facebook.com/8Mars.org