اطلاعيه‌ پايانی نشست زنان چپ و کمونيست در هامبورگ

اولین نشست زنان کمونيست و چپ  از تاريخ ٦ تا ٨ آوريل ٢٠١٢ با حضور ١٠٠  نفر و شرکت بیش از ١٢٠ نفر از طريق پالتاک بعد از٣ روز کار فشرده‌ با موفقيت بپايان رسيد.

این نشست با سرود انترناسیونال آغاز گردید. در طول روزهای جمعه و شنبه سخنرانان از گرایشات گوناگون جنبش چپ و کمونیست به طرح نظراتشان در مورد افق و دورنمای جنبش رهایی زنان پرداختند و شرکت کنندگان نیز به طور خلاق به بحث و گفتگو پرداختند.

روز یکشنبه ٨ آوریل که به بخش ارزیابی از نشست و پیش گذاشتن پیشنهادات در نظر گرفته شده بود، نکات زیر از جانب اکثر شرکت کنندگان مورد تاکید قرار گرفت: 

نشست زنان چپ و کمونيست تداوم يافته‌ و تلاش شود که‌ همه‌ ساله‌ برگزار گردد.

تلاش همگانی بعمل آيد تا طيف وسيعتری از زنان چپ و کمونيست و فعالين مستقل جنبش زنان، در اين نشست حضور يافته، تحکيم و ادامه‌ کاری آنرا امر مشترک خود بدانند.‌

اقدام به‌ گشايش وبلاگی شود تا نظرات زنان چپ و کمونيست درون جنبش رهائی زنان، در آن انتشار يابد.

تلاش ما بر اين است که‌ در آيندۀ نزديک گزارش کاملی از اين نشست را ارائه‌ دهيم.

برگزار کنندگان نشست زنان چپ و کمونيست

١٢ آوريل ٢٠١٢

Zanane.chap@live.comایمیل تماس با ما: