گزارشی از تجمع اعتراضی امروز در دانشگاه تهران - سحام

گزارشی از تجمع اعتراضی امروز در  دانشگاه تهران - سحام

سلام
من دانشجوی دانشگاه تهرانم و از دانشگاه پیام میدهم. امروز ساعت ۱۲ بنا بر اطلاع‌رسانی قبلی دانشجویان معترض به حجاب اجباری و سخت‌گیری‌های حدید در دانشگاه درباره‌ی حجاب و اعتراض به حراست جمع شدیم. حدود دویست نفر دانشجویان معترض جمع شدیم و شروع به شعار دادن کردیم.

شعارهایی همچون "حجاب اختیاری حق مسلم ماست"؛ "دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد"؛ بیگاری بیکاری حجاب اجباری"؛ تحقیر تبعیض نمیخوایم" و...

همزمان و پیشتر از معترضین عده ای بسیجی و لباس شخصی هم جمع شدند که تعدادشان کم کم بیشتر شد. بخشی از بسیجیان دانشجویان دانشگاه بودند و آنها را می‌شناختیم. و تعداد کمی از آنها هم برخی کارکنان و استادان مذهبی دانشگاه. اما تعداد بسیار زیادی از بسیجیان مقابل ما دانشجو نبودند. از سن بالای بسیاری از آنها و بسیاری خانمهای چادری و چهره های ناآشنا معلوم بود که اکثر این جماعت که نهایتا بیش از سیصد نفر شدند، دانشجو نیستند. این بسیجیان برای مقابله شروع به الله اکبر گفتن کردند و شعارهایی چون "دانشگاه جنگل نیست که بی‌حیا توش باشه"؛ "بی‌حیا دانشگاه رو رها کن"؛ "دانشگاه بیدار است از بی‌حیا بیزار است" و... سردادند. بسیجیان چند بار سعی به حمله به جمعیت معترض داشتند اما دانشحویان جلو درگیری فیزیکی را می‌گرفتند.

دانشجویان معترض در محوطه‌ی پردیس مرکزی حرکت می‌کردند و جلو کتاب‌خانه‌ی مرکزی، دانشکده‌ی ادبیات، و دانشکده‌ی فنی و مسجد دانشگاه توقف می‌کردند و شعار می‌دادند.

شعارهایی بر علیه حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی. پلاکاردها و کاغذهایی هم دست دانشجویان بود که روی آن‌ها نوشته‌های بود در اعتراض به حجاب اجباری و گرفتن حق دانشجو و... .

تقریبا همه ی پلاکاردها را بسیجیان گرفتند و پاره کردند.

بسیجیان از دو طرف به معترضین حمله میکردند و فشار فیزیکی می‌آوردند و آن‌ها را قیچی می‌کردند و شعار الله اکبر می‌دادند. چند بار جلو دانشجویان را گرفتند و نگذاشتند حلقه‌ی انسانی تشکیل دهند. اکثر بسیجیان با دوربین موبایل و بعضا با دوربینهای حرفه ای و نیمه حرفه ای از دانشجویان عکس و فیلم میگرفتند و روی صورتهایشان زوم میکردند و...

نهایتا دانشجویان معترض جلو کتابخانه بر روی زمین نشستند و سعی کردند بیانیه‌ی دانشجویان معترض به فشارهای جدید علیه برحجابی دانشجویان را بخوانند. اما هر بار بسیجیان شروع به شعار دادن می‌کردند و نمی‌گذاشتند بیانیه خوانده شود. در گوشه کنار هم افراد مختلف از دو طرف با هم بحث و جدل می‌کردند و بعضا درگیری فیزیکی مختصر یا درگیری کلامی هم بود. خیلی از بحثهای دانشجویان در اعتراض به حجاب اجباری و قانون ظالمانه‌ی آن بود و خواستار اختیار و آزادی عمل بودند. خیلی از دانشجویان مذهبی و چادری هم که مخالف حجاب اجباری بودند در جمع معترضین حضور داشتند. در آنطرف اکثرا نیروهای مذهبی و مرتجع و چادری و ظاهر مذهبی حضور داشتند و خیلی از زنهای بسیجی مسن بودند و آشکار بود که دانشجو نبودند. صبح امروز هم برخلاف روزهای قبل حراست از کسی کارت دانشجویی نمیگرفت برای ورود به دانشگاه و خیلی از این بسیجی های غیردانشجو وارد دانشگاه شدند.

نهایتا دانشجویان با شعار به سمت دانشکده ی هنرها حرکت کردند و این بین درگیری هایی بین آنها و بسیجیان بود همراه با شعارهایی همچون "بسیجی بسیجی کارت دانشجوییت کو؟"؛ "بسیجی مرتجع حیا کن دانشگاه رو رها کن"؛ "دانشجوی سهمیه‌ای نمیخوایم نمیخوایم". در مقابل تعداد زیادی از بسیجیان که از نماز برگشته بودند و تعداد زیادیشان از خارج از دانشگاه آمده بودند به سمت معترضین آمدند و حتی همراهشان بلندگو و میکروفون داشتتد برای شعار دادن. از بین استادان دانشگاهی بسیجی که سردمدار بسیجیان بودند میتوان عبدالرضا سیف و موسی دیباج استادان ادبیات و فلسفه را نام برد.

دانشجویان سمت دانشکده هنرهای زیبا رفتند تا با مجید سرسنگی معاون دانشجویی دانشگاه دیدار کنند و اعتراض شان را به گوش مسئولین دانشگاه برسانند. دانشجویان معترض داخل سالن ورودی دانشکده ی هنرها رفتند و میخواستند بدون حضور بسیجیان با دکتر سرسنگی گفتگو کنند که بسیجیان از چند طرف هجوم آوردند و به زور وارد سالن شدند. در ورودی سالن بسیاری از دانشجویان معترض را کتک زدند و به طور وحشیانه برخورد کردند. حتی چندتا از بسیجی ها از پنجره های سالن دانشکده وارد شدند! نهایتا با فشار بسیجیان بسیاری از دانشجویان معترض پراکنده شدند و عده ای هم با دکتر سرسنگی گفتگو کردند اما نتیجه ای نداشت چون آقای سرسنگی در بیانیه ای از اقدام جدید حراست علیه بدحجابی حمایت کرده بود.

باری، این تازه اوّل کار است...

(اين پيام يكى از دانشجويان است) سحام