آمار قتل ‌های ناموسی در ایران

صادق نيا، استاد دانشگاه: 12 درصد قتل های ناموسی جهان در ایران رخ می دهد

در آمارها هست که قتل ‌های ناموسی در ایران، شامل 50 درصد قتل‌ های خانوادگی است و 20 درصد کل قتل‌ های کشور را تشکیل می‌ دهند.

برخی مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، سالانه بین 450 تا 500 قتل ناموسی رخ می ‌دهد.

هشت مارس: قتل ناموسی، پدیده ای جهانی است و تنها در ایران اتفاق نمی افتد؛ ولی آمارهای بالا، ابعاد وحشتناک آن را در ایران نشان می دهند.

از هر 100 نفر ساکنین کره زمین، یک نفر ایرانی است؛ ولی از هر 100 قتل ناموسی که در جهان رخ می دهد، 12 مورد آن در ایران اتفاق می افتد!! یعنی 12 برابر متوسط جهانی!!

این آمار تنها یک نمونه از فجایعی است که نشان می دهد، ادامه زندگی تحت حاکمیت رژیم مرتجع و جنایتکار حاکم در ایران، که باتمام قوا تلاش می کند، فرهنگ زنستیز را در جامعه گسترش داده و تحکیم کند، ممکن نیست!

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

19 فوریه 2022