نوال سعداوی، مبارز بزرگ حقوق زنان، نویسنده و پزشک مصری در گذشت.


روز یکشنبه یکم فروردین (۲۱ مارس) نوال سعداوی بر اثر بیماری درگذشت.

او هنگام مرگ ۸۹ سال داشت.

سعداوی به "مادربزرگ" جنبش زنان در مصر شهره بود و یکی از منتقدان سرسخت ختنه دختران و محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی زنان، به‌ویژه در جوامع اسلامی، به‌شمار می‌رفت.

او زندان، تبعید و بارها تهدید به مرگ را در زندگی تجربه کرده است.

او که خود قربانی ختنه دختران بود، در نوشته‌هایش و مناسبت‌های گوناگون تاکید می‌کرد که ادیان توحیدی با ساختارهای مردسالارانه خود صرفاً در جهت کنترل زنان و بهره‌برداری از آنها برای منافع مردان ایجاد شده‌اند.

این پژوهشگر حقوق زنان در سال ۲۰۱۲ گفت، در کشورهای اسلامی ظلم به زنان از جمله به شکل  روسری ظاهر می‌شود و در کشورهای غربی "ماهیت روانشناختی" دارد.

 

#نوال_سعداوی / #مبارزه_جهانی_با_زن_ستیزی / #نه_به_ارتجاع / #نه_به_امپریالیسم

برگرفته از تلگرام هشت مارس

@hashtemars