بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی در ایران به اثر شکنجه های جسمی و روحی جان خود را از دست داد.

بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی در ایران به اثر شکنجه های جسمی و روحی جان خود را از دست داد.

 

بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی در ایران به دلیل شکنجه، محرومیت از درمان در زندان، دچار فلج و از دست دادن قدرت تکلم شده بود.

او در بیمارستان لقمان به کما رفته بود، گفته می شود که او سه‌شنبه 16 فوریه فوت کرده است. به مادرش تا آخرین ساعات  اجازه دیدار با فرزندش را  ندادند.

📌هشت مارس: در شرایطی رئیس قوه قضائیه از عطوفت اسلامی نسبت به زندانیان سخن می گوید، که زندانیان از اولیه ترین حقوقی که در همین قانون اساسی نیم بند جمهوری اسلامی هم مقرر شده، محرومند.

شکنجه های روحی و جسمی  از معمول ترین اشکال فشارهای "غیرقانونی" به زندانیان سیاسی و امنیتی است. از مواردی که در چند سال اخیر باب شده فرستادن زندانی معترض و یا زندانیانی که حاضر به اعترافات اجباری نشده اند، به امین آباد و استفاده از شوک الکتریکی و تزریق  داروهای مشکوک است. بهنام مهجوبی  نیز ازجمله زندانیانی بود که برای تنبیه و به نام درمان با بدنی فلج به تیمارستان امین آباد فرستاده شده بود و نهایتا هم او را با مسمومیت دارویی در زندان به قتل رساندند.

#بهنام_محجوبی

#قتل_زندانی_سیاسی

#مبارزه_ادامه_دارد

#سرنگونی_انقلابی

@hashtemars