جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس  

 

مبارزه گسترده و نوید بخش زنان علیه طالبان در راه است!

ارائه دهندگان بحث:  وجيهه قانی و فريدا فراز

 

 

زمان : يکشنبه 24 اکتبر 2021/ 2 آبان  (عقرب) 1400

                          

ساعت:    19:00/ اروپای مرکزی

20:30 / ايران

      21:30 / افغانستان

 

اتاق: نشريه هشت مارس 

https://www.clubhouse.com/event/MznlyDo9