Print  |  close

پيام تشكلات و نهادهای زنان

 


«   زنانی ديگر

يادش گرامی و راهش پاينده

آذر درخشان، كمونيست فعال در حوزۀ زنان در چالشی سخت و طولانی با بيماری سرطان ديروز در پاريس درگذشت. وی از فعالين پرتوان و پيگير در حوزه زنان بود و در سال‌های مبارزه‌اش از طريق برگزاری گردهم‌‌آيی‌، سمينار، راهپيمايی، سخنرانی‌های مختلف، نوشتن مقالات و زمانی كه عملی نبود از طريق شركت در پالتاك‌ها، همواره مدافع حقوق زنان بود و هرگز فراموش نمی‌كرد كه جريانات انحرافی در جنبش زنان را نقد كرده و به چالش بگيرد.

با درگذشت آذر درخشان زنان يكی از مدافعان پيگير و خستگی ‌ناپذير حقوق خود را از دست دادند. اين ضايعه را به تمامی زنان و مردانی كه او را دوست می‌داشتند و فقدان اين زن شجاع و پر انرژی را در زندگی خود حس می‌كنند تسليت گفته و با آنان همدردی می‌كنيم.

7/3/1391

 «   پيام عده ای از دختران دانشجو از ايران

"آذر درخشان"، بر قله جنبش کمونیستی و جنبش زنان برای همیشه همچون آذری می درخشد! 

فقدان آذر خلایی بزرگ برای رفقا، همرزمان، خانواده اش و زنانی ست که آذر، رهایی زن را برای شان معنا کرد.

آذر را از صدایش می شناختیم. همیشه پر شور و محکم بود. بحث های آذر دنیای زنانگی مان را معنایی دیگر بخشید. حتی در روزهایی که حال مساعدی نداشت و این در صدایش مشهود بود، اما از چالش و بحث دست بر نمی داشت و این صلابت، مقاومت و خستگی ناپذیری اش درسی دیگر برایمان بود.

آذر در راه مبارزه علیه ستم بر زن از هیچ تلاش و کوششی فرو گذار نکرد. نوشتن مقالات، سخنرانی در هر جا که مبارزه ای در این مورد در جریان بود، شرکت درتظاهرات، برگزاری جلسات بحث و مناظره و کار توده ای با زنان. نتیجه تلاشها و مبارزات او تشکیل سازمان زنان 8 مارس، برپایی کارزار 5 روزه زنان علیه قوانین تبعیض آمیز و نابرابر جمهوری اسلامی در شهرهای اروپا و انتشار کتاب زنان سال صفر بود که او خود جزیی از همان زنان بود.

سازمان زنان 8 مارس از زمان تاسیسش توانست زنان بسیاری از هر طیف سیاسی و از هر ملیتی را حول خود جمع کند و نگرش و شناخت درستی از زاویه شناخت از خود و ستمی که بر آنها می رود را به آنها بدهد. آذر به عنوان یکی از مسئولین اصلی این سازمان  نقش مهم و تاثیرگذاری در این زمینه داشت. رمز موفقیت او تئوریهایی بود که در این رابطه داشت که به شکل ماتریالیستی و واقعی جامعه آینده زنان را برای آنها ترسیم می کرد و از آن مهمتر نقش زنان در پدید آوردن این جامعه را به آنها نشان داد و به معنای واقعی نشان داد که جنبش زنان موتور جنبش کمونیستی است و بدون حضور زنان هیچ انقلابی رخ نخواهد داد.  آذر درخشان یک زن انقلابی، کمونیست و یک مارکسیست فمینیست به معنای واقعی بود. فعالیت متشکل او در حزب کمونیست ایران (م- ل- م) و سازمان 8 مارس به خوبی گواه این مدعاست.

او سیاسی بودن "مسئله زن" را همانطور که به خوبی تئوریش را درک کرده بود، درعملش نیز به عنوان یک انقلابی نشان داد. در کنار سالها مبارزه بدون توقفش، روحیه انقلابی اش را از برخورد او به بیماری اش به خوبی می توان درک کرد. او خود را متعلق به خودش نمی دانست و به همین دلیل تا روز های آخر زندگی اش و تا وقتی که می توانست دست از مبارزه بر نداشت و روحیه سرزنده اش را هیچگاه از دست نداد. روحیه و شیوه زندگی و مبارزه آذر نشان داد که برای کمونیست بودن، باید کمونیسم در تمام سلولهای زندگی و مبارزه مان جریان داشته باشد.

آذر عزیز، در کنار حسرت همیشگی دیدارت که برایمان  باقی مانده و در کنار اندوه سخت نبودنت، همانگونه که تو بودی و خواستی که دیگران هم باشند، بر می خیزیم و کوله بار مبارزه را محکمتر از همیشه بر دوش میبندیم. چرا که توقف غیر ممکن است و" انسان دشواری وظیفه است".

امید که دخترانی که قلبت برایشان می تپید و فکرت و عملت لحظه ای آنها را رها نمی کرد، همه، آذرهایی شوند از جنس درخشان.

دختران دشت، دختران انتظار- دختران عصیان

* پيام فوق در مراسم گراميداشت آذر درخشان در پاريس خوانده شد.  

 «   اطلاعیه زنان چپ و کمونیست

رفیق آذر درخشان، همرزم خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بست!

رفیق آذر یکی از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران (م ل م)، یکی از بنیانگذاران سازمان زنان هشت مارس و همچنین یکی از مبتکران شکل گیری کارزار زنان برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات‌های اسلامی و مارش پنج روزه از فرانکفورت تا لاهه بود.

 رفیق آذر تا لحظات آخر زندگی پر بار مبارزاتی خود برای رسیدن به دنیایی بدون ستم  و استثمار و ستم جنسیتی مبارزه کرد.

آذر در حالی که در مقابل بیماری سخت خود مقاومت میکرد، یکی از فراخوان دهندگان دعوت به نشست زنان چپ و کمونیست بود. رفیق آذر نقش ارزنده ای در تدوین فراخوان این نشست را داشت و در روزهای نشست در ماه آوریل امسال در حالیکه در بستر سخت بیماری بود مباحث را دنبال می کرد و در پایان به نکات مهمی اشاره کرد. دریغ که او زمانی ما را ترک کرد، که ما بیش از هر برهه ای به همراهی او نیاز داریم.

 

درگذشت رفیق آذر کمبود بزرگی برای جنبش زنان و جنبش کمونیستی ایران و جهان می باشد. بویژه زنان ستمدیدۀ جهان يكی از مدافعان پيگير و خستگی ‌ناپذير حقوق خود را از دست دادند. غم سنگین از دست دادن این رفیق را به نیرویی، برای پیگیری ایده های انقلابی او تبدیل کنیم. یادش گرامی باد !      

   ٢٧ ماه مه ٢٠١٢

«  جمعیت مستقل زنان کارگر در کردستان

روز یکشنبه خبری بس ناگوار را از طریق برنامه گفت و شنود پخش زندە تلویزیون کومه له شنیديم (رفیق آذر درخشان از میان ما رفت ،،،) برای مدتی کوتاە و خیلی سریع مصاحبه های تلویزیونی، رپورتاژهای کارزار زنان، صدای گرم و رسا و رزمندە رفیق آذر درخشان همراه با یارانش که در راهپیمایی ٥ روزە در میادین و جلو سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای آلمان و هلند فریاد میزدند در گوش مان طنین انداز شد. باورش خیلی سخت بود به چند تن از دوستانمان که با هم پیام همبستگی مان را از کردستان سنگر آزادی برای کارزار زنان فرستادە بودیم تماس گرفتيم بله متاسفانه آنان هم خبر را شنیدە بودند ما هرگز آذر را از نزدیک ملاقات نکردە بودیم اما گفتارهایش، پیامهایش، سخنانش، موضع گیریهایش را بارها و بارها از طریق برنامه افق برابری در تلویزیون کومه له شنیدە و تعقیب میکردیم. این زن مبارز و کمونیست خستگی ناپذیر در آخرین مصاحبه اش زنان را به کار متشکل فرا میخواند .

رفیق آذر مبارزەاش در مسیر رهایی زنان و برای ساختن جامعه سوسیالیستی فعالیت میکرد نظرات رادیکالش در تقابل با نظرات زنان لیبرال و اصلاح طلب برای ما ارزندە بود، خرافه و مذهب را به چالش می کشید... با رفتن و مرگ رفیق آذر جنبش رهایی زنان و جنبش کمونیستی دچار خسارتی بس گران شدە به امید اینکه ما در داخل و هم رزمان آذر با درس گرفتن از تجارب و تازە اندیشی و ادامه راهش یادش را گرامی بداریم ، دوستان و رفقای عزیز ما را در کنار خود داشته باشید.  به امید رسیدن به آرزوهای رفيق آذر

 ١٦ خرداد  ١٣٩١

 * پيام فوق در مراسم گراميداشت آذر درخشان در پاريس خوانده شد.

«  انجمن حق زنان

آذر درخشان در گذشت!

 آذر درخشان (مهری علی ملایری) در سحرگاه روز 26 مه بعد از 11 سال مقاومت و مبارزه علیه بیماری سرطان در یکی از بیمارستان‌های شهر پاریس چشم از جهان دوخت.

آذر درخشان را تمامی فعالین زنان و دوستداران مساوات و مبارزان علیه ستم و تبعیض به خوبی می‌شناسند. او از بنیان‌گذاران سازمان زنان 8 مارس (ایران و افغانستان) بود. او از سازمان دهندگان راهپیمایی 5 روزه کارزار زنان در شهرهای مختلف اروپا علیه قوانین ارتجاعی، نابرابر و مجازات‌های اسلامی و نیز نویسنده کتاب " زنان سال صفر" بود.

آذر درخشان سال‌ها زندگی خود را وقف مبارزه برای برابری و مساوات، علیه خرافات و تبعیض، علیه ستم و استثمار کرد. از دست دادن آذر درخشان عزیز ضایعه بزرگی برای جنبش رهایی زنان است.

انجمن حق زنان، درگذشت آذر را به تمامی اعضای خانواده، یاران و دوستان، تمامی زنان و مردان مبارزتسلیت می‌گوید.

با مبارزه متحد، بیوقفه و تعطیل ناپذیرعلیه ستم و تبعیض، یاد آذر درخشان را گرامی داریم.

 ۲۶ می 2012

  «  شعله ایرانی

از سوی دست اندکاران نشریه ی آوای زن

سازمان زنان هشت مارس (ايران ـ افغانستان)

دوستان گرامی درگذشت آذر درخشان را تسلیت می گوییم. جنبش سوسیالیستی و جنبش زنان یکی از با سابقه ترین و مصمم ترین مبارزانش را از دست داد. زندگی آذر درخشان صفحه ی درخشانی در تاریخ مبارزات زنان ایرانی برای رهایی و برابری است. تلاش ها و مبارزات آذر درخشان در راه آرمان هایش هیچگاه فراموش نخواهد شد.

در اندوه از دست دادن آذر درخشان شریک هستیم. جون 2012

«  سارا محمد: رئیس سازمان ملی « هرگز پلا و فدیمه را از یاد نبریم» - GAPF- سوئد

ما مجبور نیستیم که شخصا انسانهای بزرگ را بشناسیم. تلاش و مبارزه آنها برای عدالت، برابری، و برای دستیابی به حقوق زنان ،به هر صورت این انسانها را به قلبهایمان پیوند می دهد. آذر درخشان یک چنین انسان بزرگی بود. او برای آنچه که باور داشت مبارزه کرد، همانگونه که در عین حال با بیماریش می جنگید. بیماری که نتیجه اش از دست رفتن یکی دیگر از الگوهای این دنیای ماست.

آذر الهام بخش بوده است، مبارزه کرده است، تغییر داده است. زمانی که آذر گفت که می دانست گریختن چه معنایی دارد، دقیقا می فهمید که چه می گوید. او خودش از دست  رژیم ایران گریخته و دنیا را به عنوان خانه اش بر گزید. این چیزی است که ما امروز آمده ایم تا آن را به خاطر آورده و ارج نهیم. صداهای بزرگ هرگز نباید ساکت شوند. مبارزه ای که او سرسختانه و تا آخرین لحظه انجام داد مبارزه ای است که ما برای دستیابی به حقوق تمام زنان دنیا آن را ادامه خواهیم داد. مبارزه ای که اوعلیه اسلام سرکوبگر سیاسی انجام داد با او نخواهد مرد. این چیزی است که به همه شما قول می دهم.

آذر، آسوده باش که ما آتش تو را افروخته و سوزان نگاه خواهیم داشت.

 

 «  ليلا قرايى ـ شبکه زنان

به یاد آذر درخشان

صمیمیت آذر نخستین چیزی بود که در اولین دیدار به چشم می‌خورد. رادیکال بود و برایش عمل و نظر در هم آمیخته بودند. برج عاج نشین نبود، کوله‌اش را برمیداشت و دور جهان می‌گشت تا رفقایش را پیدا کند تا باهم کاری کنند. می‌نوشت و می‌خواند و عمل می‌کرد. به همین خاطر پرشور و زنده بود. شامه تیزش حرف دشمن را از فاصله دور تشخیص می‌داد و بر آن می‌شورید.

مقابله علیه بیماری و حفظ روحیه‌ای سرشار از عشق به زندگی و فعال ماندن تا آخرین لحظه‌ها نشانه‌هایی بودند از سرسختی در مقابل دشمنان زندگی، چه درقالب سلطه و اختناق و چه در شکل مرگ و سرطان. من نه تنها مثل یک فرد در جنبش انقلابی فقدان او را احساس می‌کنم، بلکه مثل یک دوست و رفیق از دوریش غمگینم و دلم برایش تنگ.

 ژوئن ٢٠١٢

«   شبكه بين المللی همبستگی با مبارزات زنان در ايران

آذر درخشان، کمونیست و کنشگر جنبش رهایی زنان در گذشت!

سحرگاه روز بیست و ششم ماه مه آذر درخشان (مهری علی ملایری) پس از یازده سال مقاومت در مقابل بیماری سرطان در شهر پاریس درگذشت. آذر از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست-  مائوئیست) و از بنیانگذاران سازمان زنان  8 مارس  (ایران- افغانستان)، از مبتکران اصلی راهپیمایی پنج‌ روزه کارزار زنان در شهرهای اروپا علیه قوانین نابرابر و مجازات‌ های اسلامی و نویسنده کتاب "زنان سال صفر" بود.

سایت شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان در ایران سفر بی بازگشت این یار و یاور جنبش زنان را به اعضای خانواده و کلیه همراهان و یارانش صمیمانه تسلیت می گوید. 

یاد آذر همواره گرامی باد!               يكشنبه 27 مه 2012

   «   جامعه زنان ايرانی برای دمكراسی- پاريس

آذر درخشان از ميان ما رفت. با مرگ آذر جنبش زنان يكی از پيكارگران و رزمندگان پی گير و ثابت قدم خود را از دست داد. آذر درخشان بهترين سالهای عمر خود را وقف مبارزه برای رهايی و آزادی زنان كرد. او تا آخرين لحظه های زندگی اش با آرزوی جهانی بهتر كه در آن نشانی از ستم طبقاتی و جنسيتی نباشد نفس كشيد.

آذر از ميان ما رفت اما شعله جان شيفته اش مشعلی را كه بر فراز قله رزم و پيكار می سوزد، همچنان روشن نگه می دارد.

"جامعه زنان ايرانی برای دمكراسی" ضمن تسليت به خانواده، ياران و هم رزمان آذر، خود را در اندوه بيكران از دست دادن اين آزاده زن شريك می داند.

پاريس 8 ژوئن 2012

 

«    سازمان زنان هشت مارس  (ایران ـ افغانستان) ـ تورنتو

آذر درخشان، ستاره درخشان جنبش زنان ایران

 زندگی را بدرود گفت!

آذر درخشان، بنیانگذار و مسئول سیاسی سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) و کادر برجسته حزب کمونیست ایران (م-ل-م) پس از یازده سال مبارزه با بیماری سرطان سحرگاه شنبه 26 می 2012 در بیمارستانی در پاریس درگذشت.

آذر زنی از تبار کلارا زتگین و روزا لوگزامبوگ بود که برای نابودی هرگونه ستم بویژه ستم جنسی به ریشه ها می‌تاخت. و در پرتو آگاهی عمیق‌اش از مکانیسم ستم جنسی با تمام نیروهای مرتجع داخلی و خارجی و همچنین با نیروهای رفرمیست و سازشکار درون جنبش زنان به مبارزه و جدل میپرداخت. او خواهان دنیایی فارغ از هر گونه ستم و استثمار بود و ستم بر زن را یکی از ستونهای اصلی جامعه طبقاتی می‌دانست، به همین دلیل تمام نیروی خود را فریادی کرد در دفاع از ستمدیده ترین و پایین ترین قشر جامعه یعنی زنان زحمتکش و کارگر.

مرگ آذر درخشان ضایعه بس سنگین برای جنبش کمونیستی و جنبش زنان است که بی‌شک ما فعالین زنان هشت مارس و موج جدید نسل انقلابی با کوله باری از تجارب و دانشی که این مبارز انقلابی برای ما بجای گذاشته آرمانهای سرخ او را پی خواهیم گرفت.

زندگی آذر را ارج نهاده و مرگ او را به خانواده و دوستانش و رفقای حزب کمونیست ایران (م-ل-م) تسلیت می‌گوییم.

 26  می 2012

 


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان