Print  |  close
راهپیمائی بمناسبت روز جهانی زن در چند کشور- 8 مارس 2010

 

راهپیمائی بمناسبت روز جهانی زن در چند کشور- 8 مارس 2010

 

بدون شرکت فعال زنان هیچ انقلابی به پیروزی نمی رسد.

بدون آزادی زن، جامعه آزاد نخواهد شد و

بدون سرنگونی جمهوری اسلامی زنان آزاد نخواهند شد!

روز جهانی زن و گرامی داشت یاد و خاطره زنانی که برای رهایی از ستم مبارزه می کنند

اگر از 31 سال تحمیل قوانین زن ستیز اسلامی یر زنام به خشم آمده اید!

اگر از 31 سال حکومت ظلم و استبداد مذهبی به تنگ آمده اید!

اگر قلبتان از به زمین افتادن گلهایی چون ندا، ترانه و ... به درد آمده است!

اگر از نابرای و ستم جنسیتی علیه زنان نفرت دارید!

اگر از هر شکلی از مردسالاری بیزارید!

در مبارزات روز جهانی زن علیه جمهوری اسلامی شرکت کنید!

آمریکا:  شنبه 6 مارس - وست ود

زنجیرها را بگسلیم! خشم زنان را بمثابه نیروی قدرتمندی برای انقلاب رها کنیم!

لس آنجلس:  یکشنبه 7 مارس 2010

فوروم : " حجاب اجباری و حاملگیهای اجباری: فرهنگ، اخلاقیات و آزادی زنان"

انگلستان- لندن: 7 مارس 2010 مقابل سفارت جمهوری اسلامی

چه شورانگیز است هنگامی که زنان با طغیان خود مرتجعین و واپسگرایان زن ستیز اسلامی را به مبارزه می طلبند.

چه الهام بخش است هنگامی که زنان با صدای رسای خود در مبارزاتشان به مرتجعین مردسالار جمهوری اسلامی اعلام کردند که زمان شما ای ورشکستگان تاریخ بسر آمده است.

چه مسرت بخش است هنگامی که زنان با مبارزات گسترده خود نظم کهن و پوسیده را به مصاف طلبیدند و با طغیانشان به جامعه

ما حیات و سرزندگی بخشیده اند.

کانادا- ترانتو: یکشنبه 7 مارس - ایستگاه نودت بورکمکان- میدان مل لسمن

این تظاهراتها: متعلق به همه کسانی است که علیه زندان، شکنجه ؛ تجاوز مبارزه می کنند!

متعلق به همه کسانی است که برای حق آزادی پوشش، حق طلاق، حق حضانت، حق زن بر بدن خود و

همه حقوق اولیه برای زنان مبارزه می کنند.

متعلق به همه آزادیخواهان و نیروهای سیاسی انقلابی ومترقی است که خواهان برابری میان زنان و مردان در همه حیطه های زندگی و رفع هر گونه ستم جنسیتی هستند.

متعلق به همه زنان و مردانی است که رهائی و آزادی زنان را جزو معیار و سنجش پیشرفت و آزادی جامعه می دانند

هلند: یکشنبه 7 مارس در روتردام و دوشنبه 8 مارس در دن هاگ

آزادی جامعه در گرو آزادی زن است /   سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

ما زنان در هلند امسال 8 مارس روز جهانی زن را بصورت راهپیمائی و اکسیون در شهرهای روتردام و دن هاگ هلند برگزاری می کنیم تا صدای اعتراض خود و میلیونها زن و مردی که به قوانین ضد بشری و تبعیض آمیز نظام موجود معترض هستند را به گوش مردم جهان برسانیم.

بلژیک – بروکسل: شنبه 6 مارس - " ساختمان بورس"

 ما همراه با مردم  در راهپیمایی شرکت می کنیم و پیام رادیکال "رهایی زنان از چنگ سرمایه داری و ارتجاع را سرمی دهیم".

 

آلمان – برمن: 8مارس2010-  Marktplatzt

رهایی زن معیار رهایی جامعه است

ما زنان 8 مارس برمن در نظر داریم به مناسبت روز جهانی زن آکسیونی عتراضی،

با  شعار نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیسم،

در حمایت  از مبارزات و قهرمانی های زنان ایران در دهه های گذشته و ماههای اخیر برگزار کنیم. و از تمامی انسانهای برابری طلب و آزادی خواه که علیه: ستم جنسی،  نابرابری  حقوق بین زن و مرد،  زندان،  شکنجه و تجاوز، مبارزه میکنند دعوت می کنیم، تا ما را با حضور خود در این آکسیون یاری رسانند.

پوستر انگلیس و آمریکا


 


فیلم بمناسبت روز جهانی زن در یوتیوت

 

http://www.youtube.com/watch?v=lGuSsrop62I&feature=player_embedded


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان