Print  |  close

پخش مستقیم مرحله اول دادگاه رژیم جمهوری اسلامی

 

 

کمیته اجرائی ایران تریبونال، تصمیم گرفت مرحله اول دادگاه رژیم جمهوری اسلامی را به طور همزمان زنده پخش نماید. به این وسیله همه ی علاقه مندان به این دادگاه در سراسر جهان، به ویژه در ایران، با مراجعه به سایت زیر می توانند جلسات دادگاه را همزمان به صورت زنده دنبال کنند.

ساعت پخش، همرمان خواهد بود با آغاز جلسات روزانه از ساعت 9.30 دقیقه صبح تا 5.30 به وقت گروینچ(بریتانیا)، از 18 تا 22 ژوئن 2012.

http://www.livestream.com/irantribunal

http://www.iranpoliticalprisoners.org/

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

 


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان