zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
21 Jun 2018
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
  نشریه شماره  43 منتشر شد  


PDF


کتاب خشونت علیه زنان و راه پایان بخشیدن به آن منتشر شد

 
 Other languages 
Women’s struggles against compulsory Hijab in Iran will pave the way for deepening the struggle against oppression and exploitation! »
    Without revolutionary organizations, and without struggle for women’s freedom and equality, a new society in which all the people are free from oppression and exploitation cannot be created.
 اطلاعيه ها 
» دختر ۱۶ ساله‌ی هندی بعد از تجاوز گروهی زنده‌زنده سوزانده شد
    تحقیر زن نه‌تنها در هند بلکه در همه‌ی کشورهای جهان به شکلی از اشکال وجود دارد. در ایران و افغانستان در جوامعی که شونیسم مردانه و مذهب درهم‌آمیخته است و حکومت‌های اسلامی برقرار است تجاوز و اذیت و آزار زنان به شکل سرسام‌آوری روبه افزایش است. آزار و اذیت جنسی، شکنجه و ضرب شتم و خشونت خانگی و دولتی به یک امر عادی، تبدیل‌شده است.
» مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری راه را برای مبارزه‌ی عمیق‌تر با ستم و استثمارهموار می‌کند!
    بدون ایجاد تشکل‌های انقلابی و بدون مبارزه برای آزادی و برابری زنان، نمی‌توان جامعه‌ی نوینی که در آن تمام مردم از ستم و استثمار رها شده‌اند را ساخت.
» پوزخندی بر حقارت زنان یا اعترافی حقیر به عجز حاکمیت؟!
 مقالات 
» سرمقاله / زنان شورش‌گر! متحد و متشکل، حجاب اجباری را به موزه‌ی تاریخ بسپاریم!
    در مقابلِ اجباری کردن حجاب و اعلام جنگ علیه زنان از جانب رژیم تازه به قدرت رسیده، ده‌ها هزار زن که زودتر از تمام نیروهای اجتماعی صدای پای استبداد حاکمین دینی را شنیده‌ بودند، روز 8 مارس 1357 به خیابان آمدند و یک‌صدا فریاد برآوردند که: «ما انقلاب نکردیم، تا به عقب برگردیم!»، «آزادی، نه شرقی‌ست! نه غربی‌ست! جهانی‌ست!»، «معیار آزادی جامعه، آزادی زن است!» و ... این‌چنین این زنان جسور و پیشرو پایه‌های جنبش نوین زنان را پی ریختند. تظاهرات 5 روزه‌ی زنان در ضدیت با حجاب اجباری اولین مبارزه‌ی گسترده و جسورانه با حکومت دینی بود.
» سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) بیست ساله شد!
» جدایی قطعی دین از دولت، از پایه‌ای‌ترین و فوری‌ترین خواست‌های زنان ایران است!
» بی‌شک این ‌یک آغاز است؛ آغاز سطح نوینی از چهل سال مبارزه علیه حجاب اجباری مصاحبه‌ی ۸ مارس با «لیلا پرنیان» فعال کمونیست و فعال جنبش زنان
» رفراندم راه یا بی‌راهه؟ / مقاله‌ی ارسالی توسط یکی از خواننده‌گان نشریه‌ی هشت مارس
» خون ما: برده‌گی زنان در آمریکا / نویسنده: آندریا دورکین / برگردان: کیمیا مرادی و نیلی سپهر
» گزارش ارسالی توسط یکی از خواننده‌گان افغانستانی نشریه‌ی هشت مارس
» فیلم «سال صفر» جنبش رهایی زنان ایران (۱۹۷۹)
» معرفی دو جلد کتاب «خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷»

 مقالات و اطلاعيه ها - افغانستان

  تشدید خشونت علیه زنان و نقش قانون، دولت و اشغال گران در افغانستان
  ۱۵سال اشغال افغانستان: ستم و خشونت برزنان در ابعادی گسترده! / ن - پیمان
  موقعیت زنان افغانستان: گامی به جلو؟ / ب . نسیم
 
8 مارس را در یوتوب دنبال کنید
برگزاری ۸ مارس روز جهانی زن
 فعاليت ها
بجنگ تا بجنگیم! شعری از آیدا پایدار
گزارش آکسیون اعتراضی به قتل «مودا» دختر دوساله‌ی پناه‌جو توسط پلیس بلژیک
» 2 آکسیون اعتراضیِ کشتار در غزه را متوقف کنید! ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل
1 آکسیون اعتراضیِ کشتار در غزه را متوقف کنید! ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل
1 آکسیون اعتراضیِ کشتار در غزه را متوقف کنید! ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل
» گزارشی کوتاه از آکسیون اعتراضیِ «کشتار در غزه را متوقف کنید!»
1 بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول / تولدی دیگر
2 بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول / تولدی دیگر
شناسه‌ی مسروقه - شعر و اجرا آیدا پایدار
زنان آگاه خود بهتر از هر کسی علیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مبارزه خواهند کرد
» گزارش تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱۸ – بروکسل
رهاننده‌ی‌ برتری در کار نیست، خود به رهایی خویش برخیزیم - اول ماه مه ۱۳۹۷
راهپیمایی اولم - بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول تولدی دیگر
» گزارش راه‌پیمایی روز جهانی کارگر در لندن
اول ماه مه را به روز مبارزه ی همبستگی برای تغییر جهان تبدیل کنیم - بلژیک
» گزارش روز هشتم مارچ، روز جهانی زن / آلمان - فرانکفورت
گزارش هشت مارس2018 در شهر اسکی شهیر ترکیه
آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد
ما منتظر تغییر قانون نیستیم! خودمان حجاب اجباری را دور خواهیم انداخت! نه به تحقیر
اجازه پرواز را با پرواز کردن می‌گیریم
» دو گزارش از لندن تظاهرات ضد رژیم جمهوری اسلامی ایران
فیلم هایی از آذر درخشان به یاد او
ادامه...
 مصاحبه و گفتگو
2 بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول / تولدی دیگر
1 بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول / تولدی دیگر
راهپیمایی اولم - بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول تولدی دیگر
 نما آهنگ
بجنگ تا بجنگیم! شعری از آیدا پایدار
زنان آگاه خود بهتر از هر کسی علیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مبارزه خواهند کرد
رهاننده‌ی‌ برتری در کار نیست، خود به رهایی خویش برخیزیم - اول ماه مه ۱۳۹۷
آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد
ما منتظر تغییر قانون نیستیم! خودمان حجاب اجباری را دور خواهیم انداخت! نه به تحقیر
اجازه پرواز را با پرواز کردن می‌گیریم
شناسه‌ی مسروقه - شعر و اجرا آیدا پایدار
ه تکثیرم ، به تکثیرم - تقدیم به پیشگاه " دختران خیابان انقلاب " - شهریار دادور

ما زنان، تقاضا نمی کنیم، قانون اسارت بار حجاب اجباری را خود لغو می کنیم

نمایش مونولوگ واژن
به مناسبت اولین یادمان رفیق آذر درخشان

بخش‌هایی‌ از گفتگوی‌‌ آذر درخشان در مورد حجاب اجباری ۹ جولا‌ی ۲۰۱۱ / ۷ ‌مرداد ۱۳۹۰بخش کوتاهی از سخنرانی زنده‌یاد رفیق آذر درخشان در کارزار علیه سفر خاتمی - برلین - ۱۰ جولای ۲۰۰۰

 ديدگاه ها
فراخوان به عمل متحد! / کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران
» آنها هم می روند/ شعری از آیدا پایدار
» هزینه های زنان برای امنیت داشتن: چرا زنان کم تر از مردان پیاده روی می کنند؟ / منبع: فمینیسم روزمره - برگردان: جوکر
» بهمنی دیگر در راه است!فراخوان به آکسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران ـ بروکسل
» گزارش سکوت: نزدیک به پنجاه زن دستگیر شده ی بی نام، تنها در یک شهرستان!!!- آیدا پایدار
» زنان تکلیف جمهوری اسلامی را در خیابان تعیین خواهند کرد! اطلاعیه ی کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2018 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠