zan_dem_iran@hotmail.com   غلیان خشم مردم آمریکا، سیستم نژاد پرست و فاشیستی را به چالش طلبیده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
04 Jun 2020
پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   روز جهانی علیه خشونت بر زنان
اطلاعیه شماره 1 کارزار زنان

اطلاعیه شماره یک کارزار زنان

اگر مخالف سنگسار هستید!

اگر مخالف حجاب اجباری هستید!

اگر مخالف بازداشت و آزار زنان هستید!

اگر مخالف فرود آمدن شلاق بر پیکر زنان هستید!

اگر مخالف هر شکلی از مرد سالاری هستید!

اگر مخالف کلیه  قوانین نابرابر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی علیه زنان هستید!

به راهپیمایی بزرگ زنان علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی در 8  مارس 2006 بپیوندید!

بیش از 25 سال از حیات یکی از زن ستیز ترین حکومتهای جهان می گذرد.  حکومتی که ستم بر زنان و سرکوب و بی حقوقی مفرط آنان یکی از پایه های اصلی اش را تشکیل می دهد.

بیش از 25 سال از مبارزه و مقاومت زنان علیه فرودستی و بی حقوقی شان در همه عرصه های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می گذرد. زنان شلاق، سنگسار، زندان و شکنجه و اعدام را به جان خریدند، اما تن به احکام قرون وسطایی شریعت ندادند.

8 مارس امسال فرصت مناسبی است که بار دیگر همبستگی خود با مبارزات زنان در ایران را اعلام کنیم. و این روز را به یک نمایش شورانگیز وپرشکوه از همبستگی  جنبش زنان علیه نظام زن ستیز جمهوری اسلامی بدل کنیم.

ما زنان «کارزار لغو قوانین نابرابر علیه زنان»  به مناسبت روز جهانی زن در تدارک راهپیمایی بزرگی از  کشور آلمان  به هلند هستیم. (جزئیات این راهپیمائی اعتراضی که در مقابل دادگاه بین المللی لاهه ختم خواهد شد متعاقبا به اطلاع همگان خواهد رسید.)

این راهپیمایی :

 جای هر زنی است که قلبش از سنگسار خواهرانش در ایران لرزیده است!

جای هر زنی است که طعم تلخ شلاق را در مقابل حق پوشش چشیده است!

جای هر زنی است که حاضر نیست به فرودستی و نیمه بودن انسان تن دهد!

جای هر زنی است که برای  حق خود بر بدن خویش مبارزه می کند!

جای هر زنی است که برای حق تعیین سرنوشت خود تلاش می کند!

جای هر زنی است که خواهان حق طلاق، حق سفر، حق سقط جنین، حق حضانت و همه حقوق اولیه انسانی است!

جای هر زنی است که حاضر نیست سرنوشتش را  به احکام و قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی  بسپارد!

جای هر زنی است که می خواهد دست دین از کلیه شئونات جامعه بویژه زندگی زنان کوتاه شود!

این راهپیمایی جای همه زنان و مردان آزایخواه و نیروهای سیاسی مترقی و انقلابی است که خواهان آزادی و برابری میان زنان و مردان در همه حیطه های  زندگی و رفع هرگونه ستم جنسیتی هستند.

زنان و مردان آزادیخواه!

حضور قدرتمندانه و متحدانه شما در این راهپیمایی موجب خواهد شد که صدای  مبارزات حق طلبانه زنان ایران را  هرچه رساتر به گوش مردم سراسر جهان برسانیم و جنبش جهانی زنان را علیه قدرتهای امپریالیستی که حافظ مردسالاری در گوشه و کنار و جهان هستند، تقویت کنیم.

باشد تا همگام با مبارزات مردم ایران این نظام قرون وسطائی را برای همیشه به گور بسپاریم.

باشد تا بر تارک این مبارزات،  مطالبات و خواسته های زنان چون نگینی بدرخشد. چرا که میزان آزادی و پیشرفت یک جامعه با میزان آزادی و پیشرفت زنان آن جامعه مشخص می شود.

 

کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی در ایران -  نوامبر 2005

 تماس با ما :

zan_dem_iran@hotmail.com / www.karzar-zanan.com    

 

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 17  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠