zan_dem_iran@hotmail.com   آتنا دائمی / من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست! هستم تا زنده ام      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
10 Jul 2020
جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹
  برگشت   دیگر سایت ها

اعتراض مراکشی ها به قانون ازدواج اجباری

خودکشی دختر جوان مراکشی در پی ازدواج اجباری با مردی که به او تجاوز کرده بود اعتراض و خشم جامعه زنان این کشور را بر انگیخته است. روز شنبه بار دیگر هواداران حقوق زن در مراکش با حضور در برابر پارلمان به قانونی که ازدواج فرد متجاوز با قربانی را اجباری می کند اعتراض کردند. به باور معترضان این قانون تبعیض آمیز است.

امینه فیلالی شانزده ساله هفته گذشته پس از ازدواج اجباری با مردی که به او تجاوز کرده بود با خوردن مرگ موش به زندگی خود پایان داد. این اقدام موجی از نارضایتی در جامعه مراکش آفرید. دولت وعده داده است که این قانون را مورد بازنگری قرار دهد.

منبع : euronews

 

 
 تعداد صفحه: 23  تعداد رکورد: 443  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠