zan_dem_iran@hotmail.com   8 مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان گرامی باد!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
26 Feb 2020
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
  برگشت   دیگر سایت ها

اعتراض مراکشی ها به قانون ازدواج اجباری

خودکشی دختر جوان مراکشی در پی ازدواج اجباری با مردی که به او تجاوز کرده بود اعتراض و خشم جامعه زنان این کشور را بر انگیخته است. روز شنبه بار دیگر هواداران حقوق زن در مراکش با حضور در برابر پارلمان به قانونی که ازدواج فرد متجاوز با قربانی را اجباری می کند اعتراض کردند. به باور معترضان این قانون تبعیض آمیز است.

امینه فیلالی شانزده ساله هفته گذشته پس از ازدواج اجباری با مردی که به او تجاوز کرده بود با خوردن مرگ موش به زندگی خود پایان داد. این اقدام موجی از نارضایتی در جامعه مراکش آفرید. دولت وعده داده است که این قانون را مورد بازنگری قرار دهد.

منبع : euronews

 

 
 تعداد صفحه: 22  تعداد رکورد: 437  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠