zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Jul 2019
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
  برگشت   دیدگاه ها
شعری از زنده یاد مینا حق شناس

شعری از زنده یاد مینا حق شناس

به یاد نادیا شاعر افغانستانی

 

در حصارم که می کنی،

خالی می شود زیر پایم

احساسی مرا به بند می کشد

می کشاند مرا،

به اعماق می برد،

زندانی می کند واژه‌هایم

واژه‌هایی که کلید قفل زبانند،

شکننده‌ی این سکوت نامیمون

در جنگ درونی،

-این تضاد همیشه پایدار-

کلمه ای می جویم

ساده و مختصر

تا عریان کند این پوشیده،

پیچیدگی را

-مبارزه ای بی پایان-

می دانم!

بین سادگی واژه‌هایم،

و بی صداقتی الفاظت

زمان را می بازم،

واژه‌هایم را می بازم،

عشق را می بازم

و فریاد کوتاهم

لحظه ای می غرد

و هم چون حباب

در فضای دوگانگی احساس

خاموش می شود

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ۳۶

 
 تعداد صفحه: 4  تعداد رکورد: 75  صفحه: 1 1    2    3    4   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠