zan_dem_iran@hotmail.com   فراخوان به عمل متحد/ به راهپیمایی کارزار زنان در سه کشور آلمان، هلند و بلژیک در ۸ مارس 2019 بپیوندید!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
17 Jan 2019
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
  برگشت   دیدگاه ها
گزارش تظاهرات برلین

گزارش تظاهرات برلین

طاهره میلانی

تظاهراتی در 16 ماه می 2009 در شهر برلین توسط اتحادیه های کارگری اروپا برگزار گردید. سازمانها و نهاد های متعدد اروپائی از این تظاهرات حمایت کرده و در آن شرکت نموده بودند.

هدف این تظاهرات بزرگ اعتراض به تشدید فقر و فلاکت مردم و پائین آمدن سطح زندگی مزدبگیران از جمله کارگران اروپائی در نتیجه بحران اقتصادی نظام سرمایه داری بود.

در این تظاهرات نهاد ها و تشکلات مختلف ایرانی ازجمله تشکل هشت مارس واحد افغانستان  دربرلین نیز حضور داشتند.

ما در این تظاهرات ضمن خواست آزادی بدون قید و شرط  کارگران دستگیر شده در اول ماه می در ایران به افشای بی حقوقی مطلق کارگران در ایران و هم چنین فقر و فلاکت مردم افغانستان پرداختیم. تلاش کردیم به سهم خود صدای مردم ایران و افغانستان را به گوش نیروهای مترقی برسانیم.

ما در این آکسیون تعداد وسیعی اطلاعیه به زبانهای فارسی و آلمانی در مورد موقعیت مردم افغانستان و بخصوص زنان تحت حاکمیت دولت دست نشانده کرزای و اشغالگران در بین مردم پخش کردیم. به مردم شرکت کننده در تظاهرات و هم چنین به عابرین در مورد کارگران دستگیر شده در ایران توضیح دادیم و از آنان خواستیم که همراه ما برای آزادی آنان تلاش کنند.

 

طاهره میلانی از فعالین افغانستانی سازمان زنان هشت مارس – برلین

18/05/2009

 

 

 
 تعداد صفحه: 4  تعداد رکورد: 74  صفحه: 1 1    2    3    4   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠