zan_dem_iran@hotmail.com   زنان آگاه خود علیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مبارزه خواهند کرد!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
28 Oct 2020
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
  برگشت   مقالات
سانسور و تحریف تظاهرات کارزار زنان توسط سایت خبری شهرزاد نیوز

شهرزاد قصه گو یا دروغ گو!

رزا روشن

اطلاعیه مطبوعاتی:

سانسور و تحریف تظاهرات کارزار زنان توسط سایت خبری شهرزاد نیوز

 

"شهر لاهه طبق روال سال‌های قبل میزبان ده‌ها گروه زنان، ضد نژادپرستی، پناهندگی، برخی احزاب سیاسی هلندی و ایرانی ، گروه‌های فرهنگی مهاجر ترک و مراکشی بود."  و بلافاصله ادامه می دهد: "روز 8 مارس، تجمع در میدان مالی فلد لاهه آغاز شد." 

در پاراگراف دوم این خبر می خوانیم: " این دومین سال است که "کارزار زنان" نیز تظاهرات خود را به همراه این نیروها و سازمان‌ها در هلند برگزار می‌کند. امسال فعالان کارزار از کشورهای مختلف به هلند آمدند تا در این تظاهرات شرکت نمایند ."

و می نویسد شعارهای این تظاهرات " علیه تبعیض نژادی، علیه رژیم جمهوری اسلامی و علیه ستم و تبعیض بر زنان" بود.

و بالاخره "این دومین سال است که "کارزار زنان" نیز تظاهرا ت خود را به همراه این نیروها و سازمان‌ها در هلند برگزار می‌کند."  و  "سازمان های "ماماکش" و "ایکس منهای ایگرگ" که هر دو از موسسات سوبسید دهنده هلندی می باشند، سال هاست ضمن تدارک و شرکت در این تظاهرات، از نظر مادی نیز این آکسیون را تامین می کنند."

http://www.shahrzadnews.org/news.php5?id=409

 

حال به اطلاعیه برگزارکنندگان تظاهرات کارزار می پردازیم که از ماه ژانویه به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، سوئدی،  ترکی، کردی و هلندی منتشر شده است. اطلاعیه فارسی این تظاهرات در اکثر رسانه های فارسی زبان درج شد. هم چنین ترجمه هلندی آن در چندین رسانه معتبر هلندی انتشار یافت.

در اطلاعیه شماره 1 کارزار می خوانیم :

زنان ومردان آزادیخواه! روز 8 مارس 2007 با پیام "نه به ارتجاع، نه به امپریالیسم، ما در حال خلق جهانی دیگر هستیم!"  گام هایمان را متحد و صفوفمان را گسترده کنیم. پرچم رهایی زنان در جهان کنونی مرزی روشن بین همه ستمدیدگان جهان و مرتجعین  رنگارنگ امپریالیستی و بنیادگرای اسلامی است.

 قرار ما:  8 مارس 2007 در دن هاگ – هلند 10 صبح ایستگاه ....

  کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

ژانویه 2007

http://www.karzar-zanan.com/8mars2007-1.html

 

از روز روشنتر است که فراخوان دهنده این تظاهرات "کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" است و نه گروههای ضد نژاد پرستی و پناهندگی و ....

بعلاوه شعار این تظاهرات نه تنها در مورد پناهندگی و نژاد پرستی نیست بلکه بطور خاص علیه هرگونه ستم و استثمار زنان است. شعار این تظاهرات ساختن جهانی عاری است از هر گونه ستم و استثمار جنسیتی، علیه جمهوری اسلامی بعنوان آماج مبارزات کنونی زنان جهت لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی بر زنان و هم چنین علیه جنگ و هرگونه دخالت امپریالیستی در ایران. (طبیعی است که کارزار زنان در موقعیت های ضروری از حقوق پناهندگی بویژه پناهجویان زن حمایت می کند اما در روز جهانی زن به رزم و مبارزه جهانی زنان جهت رهایی و آزادی سمت و سو می دهد و این روز تاریخی را گرامی میدارد!)

جای تعجب نیست اگر شهرزاد نیوز یکی از شعارهای اصلی این تظاهرات را حذف می کند. : "نه  به جنگ, نه به امپریالیستها، نه به هرگونه دخالت امپریالیستی در ایران،  خروج نیروهای متجاوز امپریالیستی از خاورمیانه  و ما در حال خلق جهانی دیگر هستیم.

کارکنان شهرزاد نیوز آنقدرها هم کندذهن نیستند که اصل خبر را درنیافته باشند، و حتی اگر مخبری در این تظاهرات نداشته اند، می توانستند توسط دیگر رسانه ها به خبر این تظاهرات دسترسی پیدا کنند و اصل خبر را بنویسند و نه توهمات و پیشداوری های خود را پایه خبری قرار دهند که از بیخ و بن غلط است.

حتما هدف شهرزاد نیوز دادن خبر تظاهرات دیگری به مردم نبوده است، چرا که فقط یک تظاهرات آن هم تظاهرات "کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" در روز 8 مارس 2007  در شهر دن هاگ (لاهه)  میدان مانیفلد برگزار شد و همین تظاهرات بود که از مقابل سفارت آمریکا عبور کرده و در مقابل  سفارت جمهوری اسلامی به پایان رسید. وگرنه از تصاویر تظاهرات کارزار زنان در گزارش غیر واقعی اش سود نمی جست.( همراه گزارش خبری نادرست شهرزاد نیوز دو عکس از پوستر بزرگ و چند متری کارزار زنان که توسط زنان شرکت کننده در این تظاهرات حمل می شد، منتشر شد که با اصل خبر خوانایی نداشت.)

تحریف خبر این تظاهرات توسط سردمداران سایت شهرزاد نیوز این حقیقت تلخ را به ما یادآوری می کند که هدف آنها حذف شعار محوری تظاهرات "نه به امپریالیستها، نه به جنگ، نه به هرگونه دخالت امپریالیستی" و بی بو و خاصیت کردن شعار محوری دیگر یعنی "علیه جمهوری اسلامی و کلیه قوانین نابرابر علیه زنان" است. و اما چرا؟

شهرزاد نیوز چون دیگر رسانه های وابسته به صندوق مالی امپریالیست قرار است وسایل ارتباط جمعی و خلق افکار عمومی آنها برای تبلیغ این دخالتها تحت عنوان کمک به "دمکراسی"  و زنان ایران باشد واگر بخواهد برخلاف موازین واقعی اش حرفی بزند یا خبری منتشر کند، ناچار به پاسخگویی است و در نهایت ناچار است که هرچه به او دیکته می کنند، انجام دهد. پس شهرزاد نیوز ناچار است شعارهای علیه دخالتگری آمریکا در مقابل سفارت آمریکا را حذف کند یا بهتر است بگوییم سانسور کند تا بتواند میز و دفتر و دستک اش را حفظ کند. باعث و بانی شهرزاد نیوز دو راه بیشتر ندارد یا قلب واقعیت یا قطع حقوق و مزایا!

شهرزاد نیوز که مدعی این محاسن عریض و طویل در مورد خویش است  "شهرزاد نیوز، سرویس خبری حرفه ای و مستقلی است که اخبار و گزارشات و مطالب موثق ایران و جهان را به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر خواهد کرد. پرنسیپ های مطبوعاتی شهرزاد نیوز، خبر رسانی مستقل، حرفه ای و موثق، پای بندی به آزادی بیان و مطبوعات"  چگونه می تواند از یک خبر بزرگ که می داند رسانه های دیگر جهان نیز به انتشار آن اقدام می کنند یک چنین آش شله قلمکاری بپزد. تشکیلات "اقلیت" سازمان مطلوب سردبیر شهرزاد نیوز نیز نه خود از حرکت زنان کارزار حمایت کرد ونه خبری از آن درج کرد. آیا این دلارها و یورو های اهدایی است که جلوی واکنش "اقلیت" سازمان مطلوب سردبیر شهرزاد نیوز را گرفته یا رفاقت و خویشی و همکاری چندین و چند ساله سازمانی با سردبیر و احتمالا هر دو اینها؟ راستی آیا سردبیر شهرزاد نیوز کماکان عضو هئیت تحریریه تشکیلات اقلیت است یا در کمیته مالی سازمان انجام وظیفه میکند؟ راستی آیا شهرزاد نیوز به دلیل تحریف خبری در سایت پولسازش از سیستم ترفیع مقام گرفت؟ (2)

جای بسی تاسف است اگر بازهم در آینده مطلع شوی چند فرد دیگر از تشکیلات اقلیت زیر نام شهرزاد قلم میزنند و پول نوشته هایشان را کلمه به کلمه دریافت میکنند.

شهرزاد نیوز می نویسد: سازمان های "ماماکش" و "ایکس منهای ایگرگ"  سالهاست تظاهرات کارزار زنان را تامین مالی می کنند، بگذریم از اینکه طبق نوشته خود شهرزاد نیوز چند پاراگراف بالاتر این دومین تظاهرات کارزار زنان در هلند است (که البته تنها نکته درست خبر است) بنابراین کارزار زنان نمی تواند سالها توسط این سازمانها تامین مالی شده باشد!! البته اگر نگارنده خبر مصاحبه پارسال خود را با رسانه هلندی که در چه پروژه هایی سهیم هست، همچنین زندگینامه خودش را به قلم خودش در رابطه با دستیاری سناتور و سازمانهای پول بده هلندی به خاطر بیاورد آنوقت معلوم میشود که چه کسی سالهاست مواجب بگیر کجاست.(2) و (1)

کارزار زنان قبل از 8 مارس 2006 آغاز بکار کرد. کارزار زنان هم سال گذشته و هم امسال با فراخوانی روشن و شفاف، بسیاری را با خود همراه کرد. کارزار زنان تعلقی به پروژه های امپریالیستی ندارد ، برای انقلاب مخملی نه در ایران نه هیچ کجا اپوزیسیون سازی نمیکند، مخالف جنگ و مخالف هر گونه دخالت های امپریالیستی در ایران و همه کشور هاست. کارزار زنان "رهایی زنان بدست خود" را تبلیغ میکند و با حمایت مالی و معنوی مردم ضد جنگ ضد امپریالیست و ضد ارتجاع فعالیت هایش را ادامه می دهد. بسیاری از ما فرق این حمایت را با مواجب بگیری از امپریالیست ها میدانیم. دو سازمان نامبرده در گزارش سایت شهرزاد نیوز یعنی" ایکس منهای ایگرگ" قول تقبل هزینه پودیوم را به فعالین کارزار در هلند داده و "ماماکش" هم امسال (برخلاف سال گذشته که کمک مالی نکرد) پول اندکی به کارزار پرداخت کرده است که فعالین کارزار در هلند هنوز دریافت نکرده اند اما بزودی مبلغ آن به اطلاع عموم خواهد رسید. فعلا که کارزار مانده و کلی رسید پرداخت نشده! (به نقل از فعالین کارزار و مسئولین تدارکات تظاهرات در هلند)

"کارزار لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" انعکاس صدای جنبش انقلابی و رادیکال زنان است، یعنی یک نه بزرگ به 2 ارتجاع. بدون کمک مالی و معنوی زنان و مردان آزادیخواه و مترقی تداوم مبارزات و فعالیتهایش محدود خواهد شد. اگر فکر میکنید ما می توانیم از سوبسید های کشور میهمان استفاده کنیم، باید بدانید که در شرایط کنونی "گماشتگان" سیستم هم دستشان در صندوق سوبسید هاست هم با شکل و شمایل اتو شده سر در آخور پروژه های امپریالیستی دارند و به برگزاری دوره های آموزشی جعل خبر در دوبی و بزودی لابد در تهران مشغولند، که آب و نانش تضمین است و بازنشستگی هم دارد.

یکی از اهداف پیش روی زنان کارزار به صحنه آوردن هر چه بیشتر زنان پناهجو به صف مبارزه است، زنانی که تا الان به سبب مشکلات مالی تنها نمایندگی می شوند. برای اینکه آنان بانگ خود باشند، باید خودشان حضور داشته باشند و مطالباتشان را بیان کنند. کارزار زنان تاکنون به دلیل مشکل مالی ناتوان از کمک  به آنها برای شرکت در این فعالیتها بوده است. به امید اینکه بتوانیم هرچه بیشتر کمک مالی جمع کنیم که نه فقط مخارج تدارکات کارزار از جیب مسئولین و فعالین زنان کارزار هزینه نشود بلکه بتوانیم برای زنان فقیری که علاقه دارند در این فعالیت ها شرکت کنند امکان رفت و آمد ارزان تهیه کنیم. مشخصا از تمامی کسانی که دلشان در روز 8 مارس با ما زنان کارزار تپید درخواست جمع آوری کمک مالی برای حرکت کارزار را دارم. شماره حساب کارزار (3) مانند سال گذشته شماره 8 مارس میباشد. اگر کمک مالی کنید لطفا حتما قید کنید که کمکتان به کارزار زنان است.

با تشکر از وبسایت های زیر برای درج موثق خبر (پوزش از آنها که از قلم افتادند).

22 مارس 2007

rosa_roshan@yahoo.de

درپایان برای دسترسی به اصل خبر بدون سانسور و تحریف این تظاهرا ت به برخی سایت ها و لینک های زیر مراجعه  کنید:

www.karzar-zanan.com

www.8mars.com

http://video.google.de/videoplay?docid=8300623587046257943&pr=goog-sl

گزارش تظاهرات تلویزیون هلند – مارس 2007

 

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2007/03/10/vrouwendag/#more-5063

وبلاگ آنیا زن نماینده پارلمان هلند از تظاهرات مارس 2007

 

http://www.youtube.com/watch?v=12LZLhuWU3A

مارس 2007 فیلمی از جعفر پویه- دن هاگ

 

http://indymedia.nl/nl/2007/03/42937.shtml

ایندیمدیا هلند – گزارش تظاهرات مارس 2007

 

http://www.vrouwendag.nl/vdnl/activiteiten/plaatselijk/D/Den_Haag

خبر تظاهرات کارزار در دن هاگ

 

http://geertje.web-log.nl/geertje/2007/03/internationale_.html

وبلاگ و خبر تظاهرات

 

http://www.prime95.nl/Image/2007/8%20maart/Ali%20Behroozi/8%20maart%202007.htm

 

http://www.gebladerte.nl/Fabel-krant_2007_082-083.pdf

 

http://thecaravan.org/node/1060

 

http://www.etehadesocialistha.com/karzar_8_march.htm

 

http://www.shabakeh.de/archives/individual/001154.html

 

http://www.dialogt.org/akhbar2007/2007march/payam_hambastegi.html

 

http://web.peykeiran.com/new/women/women_news_body.aspx?ID=2097

 

http://www.radiobarabari.net/

 

http://www.goftogoo.net/

 

http://www.sr.se/cgi-bin/International/programsidor/artikel.asp?programid=2493&artikel=1241092

 

http://www.gozareshgar.com/?id=559&tid=5544

 

http://www.jonbesh-iran.com/

 

http://news.gooya.eu/politics/archives/028214.php

 

http://www.shabakeh.de/archives/news.html

 

http://www.rahekargar.net/temp/matalab%202.2007/20070227-01-8mars.htm

 

http://www.pwoiran.com/mainframe_pwo.htm

...................................

توضیحات:

1) مطالب درج شده در رابطه با شهرزاد نیوز:

راهنمای چپ برای گردش به راست – رزا روشن

http://www.8mars.com/chap/rahnamarosa.htm

 

مسابقه رسانه ای در خارج از مرزهای ایران! – رزا روشن

http://www.8mars.com/chap/rezane.htm

 

بانوان ایرانی در هلند اخبار دریافت می کنند........ شهرزاد نیوز یک پروژه دسته جمعی با مشارکت گروه ایرانی "دخترک"، مرکز بین المللی اطلاعات و بایگانی جنبش زنان در آمستردام و رادیو مرکز آموزش هلند می باشد. دخترک یک سازمان خبری ایرانی است که موضوعات زنان را محور فعالیت های خود قرار داده است و در جهت برقراری ارتباط با خبرنگاران در ایران و خارج از ایران تلاش می کند. مرکز بین المللی اطلاعات و بایگانی جنبش زنان در آمستردام و رادیو مرکز آموزش هلند محتوی و کیفیت خبرنگاری این پروژه را تضمین می کنند............
وزارت امور داخله هلند خدمات خبری در طول 2 سال آینده را تامین اعتبار می کند. این وزارت خانه بنا به درخواست مجلس در مجموع 15 میلیون یورو در پروژه ها برای رسانه های ارتباط جمعی در ایران سرمایه گذاری می کند...............

بودجه در نهایت در میان 11 پروژه که شامل شهرزاد نیوز می شود، تقسیم گشت. طرح برای راه اندازی از دور خارج شد.

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20060929005359.html

 

2) مقامات تاکنونی سردبیر شهرزاد نیوز از زبان خودش:

http://www.mano-paltalk.net/jeddi11/mina.pdf

 

3) کمک مالی به کارزار زنان

http://www.karzar-zanan.com/etelaee_mali.pdf

 

http://www.8mars.com/faliyat/karzar/no3.htm

 

متن اعتراضی فوق برای کلیه سایت های ایرانی برای درج ارسال شده است.

 

 

 

 
 تعداد صفحه: 22  تعداد رکورد: 435  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠