zan_dem_iran@hotmail.com   غلیان خشم مردم آمریکا، سیستم نژاد پرست و فاشیستی را به چالش طلبیده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
06 Jun 2020
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   زن و قانون
محمد جواد لاریجانی اعلام کرد: سنگسار یک حکم محترم است

محمد جواد لاریجانی اعلام کرد: سنگسار یک  حکم  محترم است!

محمد جواد لاريجاني، در حال حاضر يكي از مقامات مرتبط با قوه قضاييه است. مسئوليت او ماستمالي كردن موازين حقوق بشر به نفع احكام شرعي است. به علاوه، لاريجاني به عنوان مهره اي كه داراي ارتباطات ويژه اي با امپرياليستهاي انگليسي است شهرت دارد. بيست و سوم تير ماه، اين مهره بدنام و مشكوك در يك برنامه زنده تلويزيوني به دفاع آشكار و سرسختانه از مجازات اسلامي سنگسار دست زد. او در مقابل سوال مجري برنامه در باره اجراي حكم سنگسار جعفر کیانی در تاكستان چنين پاسخ داد: سنگسار يك حكم محترم، اصيل و كاملا منطبق بر شارع اسلام است. "محترم" و "اصيل"! انگار حرف از يك هنر سنتي است! انگار از ميناكاري يا منبت كاري صحبت مي كنند. به راستي كه اين جانيان واقعا هنري جز شكستن استخوان و بريدن رگ و پي انسانها ندارند.

لاريجاني در اين گفت و گو، آب پاكي را بر دست كساني ريخت كه به راحتي فريب حرفهاي پوچ مقامات قوه قضاييه و مشخصا شاهرودي را خورده اند که چند سال پیش در مقابل اعترض اتحادیه  اروپا فرمودند فعلا احکام سنگسار به تعویق بیاندازید. لاريجاني گفت: ايشان به هيچ وجه با نفس مجازات سنگسار مخالفتي ندارند. بحثي اگر باشد بر سر نحوه اجراي حكم است! لابد شاهرودي بر سر علني شدن يا نشدن اجراي احكام سنگسار بحث دارد. شايد در مورد اندازه سنگها و يا اينكه قرباني اين حكم وحشيانه را تا كجا بايد در خاك فرو كنند، نظرات ويژه و ابتكاري خود را دارد.

نكته ديگر در حرفهاي لاريجاني به دولتهاي غربي و به اصطلاح دفاعشان از حقوق بشر مربوط مي شد. او به صراحت گفت كه  جمهوري اسلامي براي انطباق احكام قوه قضاييه اش با موازين بين المللي چهار بند را امضا كرده است كه هيچيك از اينها نافي حكم سنگسار نيست! بر مبناي اين توافقات، احكام بايد جنبه تنبيهي داشته باشند نه انتقام جويانه. و جمهوري اسلامي به امپرياليستهاي غربي اطمينان داده است كه سنگسار را براي تنبيه انجام مي دهد نه انتقام! پس قضيه حل است.

لاريجاني يك چيز را راست مي گويد: سنگسار كاملا منطبق بر شارع اسلام است. اين را بهترست هر كسي كه به "اصلاحات" از بالا در اين نظام ضد انساني اميد بسته و فكر مي كند كه بدون جدايي دين از دولت، و بدون برچيدن سلطه شريعت از دستگاه قضايي، مي توان از شر اين جنايات شنيع و تكان دهنده خلاص شد، خوب درك كند.

اگر كسي فكر مي كند با اميد بستن به نق زدن هاي گاه به گاه نهادهای قدرت اروپايي به سنگسار و اعدام ها در جمهوري اسلامي مي توان اين وضع را عوض كرد، بهتر است بداند سرمايه داري غرب فقط در پي منافع اساسي اقتصادي ـ سياسي ـ نظامي خود است. تا وقتي كه با وجود همين نظام اسلامي اين منافع تامين و تضمين شود، هيچ مخالفت اصولي با شكنجه و سنگسار و شكل هاي ديگر اعدام ندارد. اين دولتها، همانهایی هستند كه وقتي منافع و نقشه هايشان ايجاب مي كرد، براي زمينه چيني حمله نظامي و اشغال افغانستان، سنگسار يك زن به دست طالبان مرتجع را به تيتر اول رسانه هاي بين المللي تبديل كردند. و اگر حالا در مورد سنگسار پی در پی زنان  و مردان ستمدیده در جمهوري اسلامي، خفقان گرفته اند و صدايش را در نمي آورند، مسلم بدانيد كه پاي منافع بزرگي در ميان است.

طی چند ماه گذشته چندین حکم سنگسار اجرا شده است. عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی در سال  1385، جعفر کیانی در تیر ماه 1386 و هم اکنون بیش از ده مورد که خبرشان درز کرده است نیز در انتظار اجرای حکم سنگسار بسر می برند: مکرمه، کبری، خیریه، سپیدار، ایران، ملک، صغری، اشرف، فاطمه، لیلا، عبدالله  چشم به راه  فعالیت های ما هستند حتی اگر ما را از نزدیک نشناسند.  هر کجا که هستید و به هر شکلی که می توانید فردی و جمعی این اعتراضات را  سازمان دهید. 

می توان و باید کارزای عظیم در داخل  و خارج  کشور برپا کرد. باید مرتجعین جمهوری اسلامی را به عقب نشاند و آنان  را مجبور کرد که دست به  این جنایت نزنند و این مهم  از طریق اعتراضات متنوع و گسترده مردم در داخل و خارج کشور و بسیج افکار عمومی مردم غرب ممکن است. 

 سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانسستانی)

تیرماه 1386

www.8mars.com

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 19  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠