zan_dem_iran@hotmail.com   گرانی بنزین و خشم توده ها!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
07 Dec 2019
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
  برگشت   زن و قانون
برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان متحد شويم

 

برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان متحد شويم!

 

به همه زنانی که از نابرابری در رنجند

به همه فعالين و تشکلات جنبش زنان

 

26 سال است که تحت قوانين اسلامي، زنان از اوليه ترين حقوق انسانی محرومند. حجاب اجباري، زنان را به شهروندان درجه دوم تبديل کرده است. قتل های ناموسی مجازند. زنان به جرائم ناموسی اعدام و سنگسار می شوند.

 

جداسازی های اجباری عرصه را به تمام جامعه تنگ کرده و انزوای زنان را تشديد می کند. جوانان از معاشرت آزادانه محرومند. هم جنس گرايان تحت پيگرد قرار می گيرند. چند همسری و صيغه نه فقط قانونی است که ترويج هم می شود.

 

قوانين ازدواج و طلاق، زنان را از انتخاب آزادنه زوج خود باز می دارد، حق بچه دار شدن يا نشدن، حق سرپرستی و حضانت فرزندان را از زنان می گيرد. حق انتخاب شغل، حق شاغل بودن يا نبودن، حق مسافرت را از زنان می گيرد.

 

26 سال است که دولت ايران، با گشت های خياباني، در دادگاه ها و زندان ها و جوخه های اعدام و سنگسار اجرای اين قوانين ضد انسانی عليه زنان را تضمين می کند.

 

26 سال است که اين بی حقوقی مفرط زندگی را به زنان تيره کرده است، زنان را به اعتياد و فحشا کشانده و خودکشی و خودسوزی زنان به طرز هراسناکی افزايش يافته است.

 

26 سال است که ما زنان ايران به اشکال مختلف با نابرابری مبارزه می کنيم. در خيابان ها در اولين مبارزات ضد حجاب اجباري، در زندان ها و زير شکنجه های وحشيانه، هنگامی که به دختران تجاوز می شد تا به «بهشت» نروند. با بد حجابی روزمره، در دالان دادگاه های طلاق و حضانت، با تبعيض جنسی در دانشگاه ها و مدارس. به اشکال مختلف از قبول اين قوانين و فرهنگ زن ستيز امتناع می کنيم و برای اثبات موجوديت خود، در هر قدم می جنگيم.

 

با مبارزات اخيرمان صدای زهرا کاظمی را به گوش جهانيان رسانيده ايم، سنگسار حاجيه را به تعويق انداختيم، افسانه نوروزی را از زندان به در آورده ايم.... ولی تا وقتی اين قوانين نابرابر و ضد زن در جريانند، بردگی زنان را گريزی نيست. تا وقتی اين قوانين حاکمند، عاطفه ها اعدام می شوند، شاهگل ها سنگسار می شوند....

 

اين قوانين برده دارانه، يکی از ارکان مهم حکومت دينی اند. اين قوانين و تمام ارگان های سرکوبی که ضامن اجرای آنانند، فرودستی مطلق را به زنان تحميل می کنند. بدون لغو اين قوانين، جدائی دين از دولت مفهومی ندارد. بر هر انسان آزاده ايست که صدای خود را در مقابل اين قوانين ضد انسانی بلند کرده و برای لغو آنها مبارزه کند. مبارزه برای لغو این قوانین مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای برقراری نظامی است که برابری زنان را در تمام وجوه به رسمیت شناخته و تضمین کند.

 

وقتی اين قوانين قرون وسطائی وضع شد، وقتی بزور حجاب به سرمان کردند و مخالفين را به جوخه های اعدام فرستادند، دول غربی با سکوتی رضايتمندانه نظاره کردند. حال که مبارزاتمان رژيم را به عقب نشانده و صدايمان را به گوش جهانيان رسانيده است، به دروغ داعيه طرفداری از ما را دارند. تجربه زنان جهان و به ویژه افغانستان و عراق نشان داده که قدرت های سیاسی اقتصادی نظامی حاکم بر جهان، ارمغانی جز فقر و ستم بیشتر برای زنان ندارند. آنچه تا کنون بدست آورده ايم حاصل مبارزات خودمان بوده است و در آينده نيز جز اين نخواهد بود. 

 

دست به دست هم دهيم و با اتحادی يک پارچه و قدرتمند برای لغو هر چه سريعتر کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان مبارزه کنيم. مخالفت خود را با اين قوانين با قدرت و به اشکال مختلف به گوش جهانيان برسانيم و طوفانی برپا کنيم که ديگر هيچکس نتواند اين قوانين متحجر را به ما تحميل کند.

 

کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان

 

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی – افغانستانی)، کانون بين المللی زنان پيشرو،

 

سيمین آزاد، بيتا اصغری، مريم افراسیاب پور، اشرف السادات امید مهر، مهزاد امید مهر،مهراز امید مهر، سينا انصاری،سودابه اردوان، شعله ايرانی، زيور بامیری، پروانه بکاه، ناهيد بهمنی، ناهيد باقری، ايران پرورش، مريم پويا، سوسن پویان، استی پيروتی، ،  لاله حسين پور، ميترا حقوقی، پروانه حمیدی، زهره خواجه، منیژه خواجه، فيروزه راد، صدف راد، هاله رازی، مهشيد راستی، نیوشا رمضانی، غزال رمضانی، صبا راهی، مهری زند، ثريا زنگبری، مينو ستوده، پروانه سلطانی، عزيزه شاهمرادی، گیسو شاکری، مسیح شرافتی، الهه شکرايی، بانو صابری، مينو صمدی، شکوه طوافچیان، ستاره عباسی، رکنی عشق الهی، مريم عظيمی، هما عليزاده، زهرا عرفانی، هما غفوری، اخگر فرزانه، فيروزه فولادی،  هايده فولادی، ليلا قرائی، آمنه کاکه باوه، زهرا کاملی، زيبا کرباسی، صديقه محمدی،  ناهید محمدی، زمان مسعودی، آذر مساوات، پروانه منصورنیا، نسیم مهدوی، ياسمين ميظر، مهناز مقدم،  جملیه ندايی، ناهيد نعيمی، حميلا نيسگيلی، سارا نیکو،شمس يزدانی،

کارول هیل ((Karol Hill

جکی رایت (Jakie Wright)

 ساندرا گیبس (Sandra Gibbs   (

 

ماه مه 2005، اردیبهشت 1384

 

کسانی که خود را همراه با این فراخوان می بینند و مایل به فعالیت در جهت تحقق اهداف آن هستند،

می توانند از طریق امضا فراخوان همکاری خود را اعلام کنند.

 

برای اطلاعات بیشتر با ای میل زیر تماس بگیرید.

zan_dem_iran@hotmail.com

 

 

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 19  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠