zan_dem_iran@hotmail.com   قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
15 Aug 2020
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
  زن و زندان     برگشت
»   حقيقت و نادرست بودن آن / فربیا مرزبان جولای 2007
»   زندانی تهران و برخورد راست روانه / آذر درخشان جولای 2007
»   "زندانی تهران" تحریفی از زندان اوین / مونا روشن - زندانی سیاسی سابق جولای 2007
»   هدف رژیم جمهوری اسلامی از کشتار زندانیان سیاسی چه بود و در چه شرایطی صورت گرفت؟ / لیلا پرنیان جولای 2007
»   کتاب مارینا و . . . خیانتی دیگر از او/ سودابه اردوان ژوئن 2007
»   «زندانی تهران» چوب حراج به خاطرات زندان - ايراج مصداقی ژوئن 2007
»   به مناسبت هجدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درتابستان 67 / فراموش نمی کنیم عفو هم نمی کنیم! اگوست 2006
»   عبای پاره حقوق بشر بر پيکر سازمان دول ژوئن 2006
»   گنجی و نمایندگی زندانیان سیاسی قتل عام شده در تابستان 1367! ژوئن 2006
»   به مناسبت هفدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی گلزار خاوران چون سند جنايت جمهوری اسلامی در تاريخ باقی خواهد ماند سپتامبر 2005
»   به مناسبت هفدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سپتامبر 2005
»   به مناسبت هفدمین سالگرد زندانیان سیاسی سال 67- ندا سپتامبر 2005
»   ياد جانباختگان قتل عام سال 67 گرامی باد! / زخمی هميشه تازه! سپتامبر 2004
»   متن حکم خمينی، در کشتار شهريور ۶٧ سپتامبر 2004
»   قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67: داغ ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی! سپتامبر 2003
»   متن سخنرانی 15 سالگرد قتل عام زندانيان سياسی سپتامبر 2003
   گفتگو با خاطره زندانی سیاسی سابق نوامبر 2002
»   متن سخنرانی آذر درخشان در مراسم چهاردهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی – لندن سپتامبر 2002
   زنان در جمهوری اسلامی دوبار قربانی می شوند!/ زندان زنان دیزل آباد کرمانشاه سپتامبر 2002
»   با هیچ جناح و دسته ای ازجلادان خلق، سازش نمی کنیم! اگوست 2002
 
 تعداد صفحه: 3  تعداد رکورد: 44  صفحه: 2 1    2    3   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠