Print  |  close

گزارش تظاهرات 8 مارس 2013 در پاریس

روز جمعه هشتم مارس تظاهراتی در شهر پاریس به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد. در این تظاهرات که به فراخوان سازمان های فمینیستی در فرانسه صورت گرفت، هزاران زن  از میدان استالینگراد به طرف میدان باستیل  تظاهرات کردند و مطالبات خود را در غالب شعارهایی فریاد زدند. این شعارها عبارت بودند از :

-          بدن زن فروشی نیست

-          بدن زن تصاحب کردنی نیست

-          آزادی جنسی

-          بستن بخش های سقط جنین بیمارستان های دولتی محکوم است

-          ما با مبارزاتمان حق سقط جنین را بدست آوردیم و تا به آخر برای حفظ این دستاورد مبارزه می کنیم

-          حقوق برابر زنان و مردان به ازای کار برابر

-          نابرابری ، خشونت و استثمار علیه زنان بس است

-          خشونت جنسی بایستی متوقف شود

-          ......

فعالین زنان هشت مارس در پاریس به پخش اطلاعیه سازمان در میان تظاهرکنندگان پرداختند و با زنان شرکت کننده در تظاهرات به بحث پرداختند. یک دختر جوان می گفت من زیاد مطمئن نیستم که این همه مبارزات به جایی برسند، ببین در قرن بیست و یکم ما هنوز شاهد بدترین اجحافات به زنان در سراسر دنیا هستیم . ما به وی توضیح دادیم که اگر تاریخ یکصد سال اخیر جنبش زنان در سراسر دنیا را نگاه کنی می بینی که در همه جا پیشرفت هایی در اثر همین مبارزات حاصل شده است و خیلی جاها سرمایه داری مجبور به عقب نشینی شده است ولی آنچه که مهم است این است که ما در مقابل این بی عدالتی ها تسلیم نشویم و به مبارزه خود ادامه دهیم. زن دیگری می گفت شما زنان ایرانی کجا هستید چرا اصلا ما شما را در رسانه ها نمی بینیم. در جواب وی گفتیم که رسانه ها همیشه به سراغ زنان ایرانی می روند که حتی یک روز هم در زندگی شان در رابطه با فمینیسم مبارزه نکرده اند مثلا از یک هنرپیشه زن ایرانی یا یک جامعه شناس زن ایرانی می خواهند که در این مورد صحبت کنند که با توجه به اینکه اطلاعات کسانی که در رسانه های فرانسوی دعوت می شوند در این زمینه محدود است ، معمولا بیننده یا خواننده هیچوقت متوجه نمی شود که مطالبات زنان ایرانی چه هستند و توضیح دادیم که این رسانه ها عمدا از فمینیست های ایرانی دعوت نمی کنند چرا که نمی خواهند که دیپلماسی فرانسه دچار مشکل شود. یکی از فعالین یک جریان فمینیستی فرانسوی  به نام فمینیسم را جرئت کنید ، در رابطه با افغانستان سئوال کرد که آیا فکر می کنید که وضعیت زنان افغانی بهتر شده است که به وی گفتیم که متاسفانه به نام دمکراسی و بهبود وضعیت زنان به این کشور حمله شد و به اشغال نظامی نیروهای امپریالیستی درآمد ولی در حقیقت حضور نیروهای امپریالیستی در افغانستان برای چاپیدن بیشتر ثروت های مردم است و وضعیت زنان نه تنها هیچ بهبودی پیدا نکرده بلکه در مواردی بدتر شده است .

لازم به توضیح است که شهرداری پاریس در تاریخ ششم مارس از فعالین سازمان زنان هشت مارس پاریس برای شرکت در جلسه ای به مناسبت روز زن دعوت به عمل آورده بود. ما ضمن پاسخ مثبت به این دعوت تقاضای سخنرانی در بخش دوم این برنامه که یک پانل بین المللی بود، کردیم. این تقاضای ما مورد موافقت برگزار کنندگان قرار نگرفت و وقتی که از مسئول پانل در باره علت آن سئوال کردیم گفت که موضوع بحث امشب زنان ایران نبودند. با تعجب به وی گفتیم که روز زن بین المللی است و اتفاقا با توجه به اینکه شما از زنان مراکشی ، تونسی و ترک دعوت کرده اید و موضوع بحث این است که چرا این بهار عربی منجر به ایجاد جمهوری اسلامی در این کشورها شده است ، اتفاقا تجارب زنان ایرانی در این زمینه می توانست ارزشمند باشد چرا که منبع تغذیه اکثر جریانات اسلامی در منطقه جمهوری اسلامی ایران است .

با امید به رهایی زنان و جهانی عاری از ستم و استثمار

سازمان زنان هشت مارس – پاریس

10 مارس 2013


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان