zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
14 Jul 2020
سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹
  برگشت   روز زن

گزارش مراسم روز جهانی زن هشت مارس در شهر دوسلدورف آلمان

در چهار گوشه شهر صدای زنان از ملیتهای و نژادهای مختلف به گوش میرسید. از ساعت ده صبح از  پنجاه نفر  شروع شد تا به سیصد نفر در یک گوشه شهر جمع شدیم ولی در جاهای دیگر نیز همچنان بخشی از زنان حضور داشتند و ما نیز با کول باری از تجربه مبارزات زنان ایران در این سه دهه اخیر و با پیام همبستگی بین المللی و مبارزه علیه دو واپس گرای پدرسالار سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی همراه شدیم و تلاش کردیم که با زنان دیگر هم صدا شویم. زنی از ایتالیا با هیجان کامل از مبارزات مادرش در ایتالیا صحبت میکرد و زنی آلمانی از نسل گذشته  تعریف کرد که چگونه زنان بعد از جنگ جهانی دوم مبارزه کردند و نقش مذهب را که دخالتگر مستقیم زندگی شان بود، کمرنگ نمودند.. البته باید متذکرشد که هنوز کلیسا دخالتگری های خود را در سیاستهای سرمایه داری دارد و ما باید اگاهانه کماکان مبارزه کنیم. زنان ترک و کرد هم با پرچمهای خود به خیابان آمده بودند و بخصوص اینکه جهت اعتراض به کشتن یک زن مبارز کرد با مشت های گره خورده همراه بودند. زنان با رنگها و عقاید مختلف در خیابان آمده بودند و تاکید ما برای مبارزه این بود که باید رنگ انقلاب را انتخاب نمائیم و این تنها را نجات همه ماست. پیام ما به دیگر زنان در این روز این بود:

ما زنان فقط با مبارزه‌ی انقلابی، انترناسیونالیستی، رادیکال و هم‌زمان با این دو قطب تاریخ گذشته‌ی ضدزن است که می‌توانیم دستان خون‌آلود، مردانه‌ و «روحانی» آنان را از زندگی میلیون‌ها زن که در خانه‌ها، کارخانه‌ها، مزارع، خیابان‌ها، فاحشه‌خانه‌ها و ... با خشونت بی‌رحمانه و بی‌سابقه‌ای له می‌شوند، کوتاه کرده؛ و راه رهایی و دست‌یابی به روابط غیراستثمارگرانه و غیرستمگرانه را باز کنیم. هیچ افق روشنی برای رهایی زنان و رهایی بشریت بدون جنگیدن و سرنگونی این دو قطب پوسیده متصور نیست و بدون حضور زنان در این مبارزه سرنگونی این دو قطب امکان‌پذیر نیست !

سازمان زنان هشت مارس (ایران –افغانستان) دوسلدورف

تصاویری از مراسم 8 مارس 2014

0858-2.jpg

0864-2.jpg

0870-2.jpg

0872-2.jpg

0885-2.jpg

0887-2.jpg

9 مارس 2014

 
 تعداد صفحه: 9  تعداد رکورد: 165  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6    7    8    9   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠