zan_dem_iran@hotmail.com   8 مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان گرامی باد!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Feb 2020
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
  فیلم     برگشت
خروش مردم جان بر کف ايران ژانويه 2018
گزارشی از هفتمین روز اعتراضات سراسری در ایران ژانويه 2018
دلیل واقعی اعتراضات مردم ایران از زبان خودشان ژانويه 2018
واکنش زن جوان به برخورد نیروی انتظامی سرکوبگر در بوشهر ژانويه 2018
مبازرات در شهرهای مختلف ایران ژانويه 2018
اعتراضات رشت ژانويه 2018
مبارزات مردم در سجد سلیمان ژانويه 2018
اعتراضات مردمی در شهر ارومیه 96 ژانويه 2018
دانشگاه تهران، 13 آذر 1396 دسامبر 2017
ختنه زنان در بریتانیا در قرن بیست و یکم نوامبر 2017
به یاد رفیق آذر درخشان می 2017
حرفهاي يك دختر جوان شجاع درمورد اختلاس و فساد در ایران می 2017
نه! به نام بشریت، ما تن به آمریکای فاشیست نخواهیم داد! فوريه 2017
مارچ زنان در آمریکا علیه سیاست های ضد زن ترامپ ژانويه 2017
تظاهرات علیه سیاست های ضد زن ترامپ در شهر آمستردام هلند ژانويه 2017
تظاهرات علیه ترامپ در هلند ژانويه 2017
نمونه ای از خشونت مردان علیه زنان در افغانستان نوامبر 2016
پدرم ده سال به من تجاوز کرد می 2016
رونمایی منار یادبود شهید فرخنده توسط «حزب همبستگی افغانستان مارس 2016
فیلمی کوتاه از مراسم روز جهانی زن 2016 در هلند مارس 2016
 
 تعداد صفحه: 8  تعداد رکورد: 146  صفحه: 2 1    2    3    4    5    6    7    8   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠