zan_dem_iran@hotmail.com   موج تازه ای در جهان، به زنان جسارت شکستن سکوت را داد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
28 Oct 2020
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
    روز جهانی علیه خشونت بر زنان
اعدام و سنگسار قتل زنان  
  برگشت  
»   به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زن / زنان پناهجو: سفر در میان تنلهای وحشت و خشونت
    گزارش کوتاه بود «زهرا دختر ۱۰ ساله افغان در منطقه پل خشت ، در شب اول ازدواجش بر اثر مقاربت جنسی توام با خشونت جان داد». زهرا اولین کودکی نیست که این چنین قربانی خشونت جامعه مردسالار می شود و آخرین نخواهد بود. آمار ها نشان می دهد که ابعاد خشونت در سطح دنیا روبه وخامت نهاده.
نوامبر 2018
»   زنان جهان برای برچيدن خشونت بر زنان متحد شويم / به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان
    انواع خشونت های دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان ابزاری برای تداوم و تقویت رابطه قدرت و فرمانبرداری از مردان و از عریان ترین نمودهای اقتدار نظام طبقاتی مردسالار در جهان امروزاست.
نوامبر 2018
»   بیانیه عصیان به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان نوامبر 2014
»   کمک به قربانیان خشونت یک چیز است و پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان چیز دیگری است نوامبر 2014
»   فرودستی زن، فرودستی بشریت! نوامبر 2013
»   اگر زنان آزاد و رها نباشند، هیچ کس آزاد و رها نیست! نوامبر 2012
»   خشونت علیه زنان جزئی از نظام مردسالار حاکم بر جهان است! نوامبر 2011
»   حکایت دلدادگی و خیانت فمینیست های اسلامی ایران و ترکیه به حاکمیت "اسلام معتدل" / سولماز بهرنگ - پژمان رحیمی نوامبر 2011
»   ما در کنار مبارزه و مقاومت همه زنان علیه خشونت روزمره در هر نقطه از جهان ايستاده ايم! نوامبر 2010
»   زنجیره جهانی خشونت میلیونها زن را در کنار یکدیگر قرار داده است! نوامبر 2009
»   به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان نوامبر 2008
»   خشونت علیه زنان و قتل زهرا بنی یعقوب در ایران! / لیلا پرنیان دسامبر 2007
»   گزارشی از روز جهانی خشونت علیه زنان - هلند نوامبر 2007
»   بیست و پنچ نوامبر روز جهانی علیه‌ خشونت بر زنان / ماریا رشیدی م شکیب نوامبر 2007
»   نقش قوانین و دولت در اعمال خشونت علیه زنان / آذر درخشان نوامبر 2006
»   زنجيره خشونت عليه زنان به قدمت هزاران سال و به درازی همه مرزهای جهان نوامبر 2006
»   اطلاعیه شماره یک کارزار زنان نوامبر 2005
 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 17  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠